1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Đặt mua/quản lý đơn hàng
 6. Làm thế nào để quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA?

Làm thế nào để quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA?

1. Nội dung

Cho phép khách hàng quản lý đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2019, đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice và các thông tin thanh toán, xuất hóa đơn của đơn hàng ngay trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Để thực hiện được các chức năng này:

 • Máy tính cần có kết nối Internet.
 • Kế toán phải được phân quyền Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

1. Vào menu Trợ giúp/Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA.

Hoặc nhấn biểu tượng mũi tên tại mục tên người dùng, chọn Quản lý đơn hàng MISA.

2. Chương trình hiển thị giao diện Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

 • Đối với đơn hàng có trạng thái Chờ xác nhận thanh toán, để xác nhận thông tin thanh toán bằng cách:
  • Nhấn Xác nhận ngay.

  • Nhập nội dung chuyển tiền và đính kèm hình ảnh chứng từ chuyển tiền, Ủy nhiệm chi…

  • Nhấn Xác nhận, chương trình hiển thị thông báo xác nhận thanh toán đơn hàng thành công.

  • Đối với đơn hàng chưa thanh toán, thực hiện thanh toán đơn hàng như sau:
   • Nhấn Thanh toán ngay

  • Chương trình sẽ tự động lập ủy nhiệm chi, khách hàng khai báo các thông tin còn thiếu và nhấn Cất.

  • có thể nhấn Hủy đơn hàng để hủy đơn hàng.

 • Nhấn Chi tiết đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng.

Lưu ý: Trường hợp quên nhập Mã giảm giá khi đặt hàng, nếu đơn hàng chưa thanh toán thì vẫn có thể nhập bổ sung tại mục Mã giảm giá/khuyến mại và nhấn Áp dụng để được hưởng khuyến mại.

Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan