Thiết lập kết nối SInvoice

1. Nội dung

Giúp thiết lập cách thức lập và gửi hóa đơn áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP lên Sinvoice

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Phải thực hiện kết nối cho từng dữ liệu kế toán và từng chi nhánh làm việc.

1. Nhấn Thiết lập kết nối.

2. Thiết lập cách thức kết nối Sinvoice:

 • Nếu đang làm việc tại Tổng công ty: có thể chọn các Chi nhánh kết nối, khi đó các chi nhánh được chọn sẽ không cần thực hiện bước Thiết lập kết nối Sinvoice mà lấy theo thiết lập tại đây.
 • Chọn Hình thức gửi hóa đơn lên Sinvoice
 • Chọn cách thức Lập hóa đơn:
  • Không cho phép nhập số hóa đơn bằng tay:
   • Nếu tích chọn: thì khi lập hóa đơn trên MISA SME.NET, chương trình không cho phép nhập liệu vào ô Số hóa đơn mà tự động cập nhật theo Số hóa đơn phát hành trên Sinvoice.
   • Nếu không tích chọn: Có thể nhập liệu vào ô Số hóa đơn. Tuy nhiên, hóa đơn đó sẽ không được gửi lên Sinvoice để quản lý và phát hành. (Tùy chọn này được áp dụng trong trường hợp đơn vị có nhu cầu phát hành hóa đơn trên Sinvoice trước sau đó mới lập hóa đơn trên SME để kê khai, hạch toán)
  • Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán đại lý giống hóa đơn:
   • Nếu tích chọn: Có thể gửi phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ/gửi bán đại lý lên Sinvoice để phát hành như hóa đơn.
   • Nếu không tích chọn: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ/gửi bán đại lý được quản lý như phiếu xuất kho thông thường.
 • Chọn Loại tiền trên hóa đơn:
  • Loại tiền VNĐ: Hóa đơn luôn hiển thị số tiền theo loại tiền VNĐ (Nếu chứng từ dưới SME hạch toán theo ngoại tệ, hóa đơn trên SInvoice vẫn hiển thị số tiền theo số tiền quy đổi ra VNĐ)
  • Loại tiền hạch toán trên chứng từ: Hóa đơn hiển thị số tiền theo loại tiền hạch toán trên chứng từ (Nếu chứng từ dưới SME hạch toán theo ngoại tệ, hóa đơn trên SInvoice sẽ hiển thị số tiền theo ngoại tệ)

3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan