Lập kế hoạch thu nợ

1. Nội dung

Thiết lập và quản lý hoạt động thu hồi công nợ khách hàng. 

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo các đợt thu hồi công nợ
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đợt thu nợ (hoặc vào tab Thu nợ, nhấn Thêm).
2. Khai báo thông tin về đợt thu nợ.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Lập danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ
1. Chọn đợt thu hồi nợ trên danh sách.
2. Nhấn Thêm khách hàng thu nợ trên tab Chi tiết.

3. Tích chọn các khách hàng cần thu hồi công nợ, nhấn Cất. => Thông tin các khách hàng vừa được tích chọn sẽ hiển thị trên tab Chi tiết.

Lưu ý: Trên tab Chi tiết, Kế toán có thể:

  • Sử dụng chức năng Loại bỏ khách hàng trong trường hợp chọn sai khách hàng vào đợt thu hồi công nợ.
  • Nhấn Nhập khẩu kết quả thu nợ nếu muốn nhập khẩu file excel đã tổng hợp sẵn.
  • Nhấn Xuất khẩu ra Excel nếu muốn lấy danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ ra tệp excel.
Bước 3: Cập nhật kết quả thu hồi công nợ
1. Chọn khách hàng đã thu hồi được công nợ trên tab Chi tiết.
2. Nhấn Cập nhật kết quả thu nợ.

3. Nhập kết quả sau khi đã thu hồi được tiền của khách hàng

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 15 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA