Xóa hóa đơn chờ duyệt trên EasyInvoice

1. Nội dung

Hướng dẫn xóa bỏ các hóa đơn áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã gửi lên EasyInvoice nhưng chưa phát hành.

2. Hướng dẫn

Các hóa đơn đã gửi lên EasyInvoice nhưng chưa phát hành, nếu muốn xóa bỏ các hóa đơn này thì thực hiện như sau:

Lưu ý:

    • Hóa đơn sau khi xóa sẽ có Trạng thái phát hành Đã thu hồi
    • Có thể Sửa/Xóa HĐ và gửi lên EasyInvoice phát hành lại
Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan