Thu hồi hóa đơn chờ phát hành trên SInvoice

1. Nội dung

Hướng dẫn thu hồi các hóa đơn áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã gửi lên SInvoice nhưng chưa phát hành.

2. Hướng dẫn

Các hóa đơn đã gửi lên SInvoice nhưng chưa phát hành, nếu muốn thu hồi các hóa đơn này thì thực hiện như sau:

Lưu ý:

    • Hóa đơn sau khi thu hồi sẽ có Trạng thái phát hành Đã thu hồi

    • Có thể Sửa/Xóa HĐ và gửi lên SInvoice phát hành lại
Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan