1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Xoá hoá đơn đã phát hành trên SInvoice và lập hoá đơn thay thế

Xoá hoá đơn đã phát hành trên SInvoice và lập hoá đơn thay thế

1. Nội dung

Hướng dẫn Xoá hoá đơn và lập hoá đơn thay thế (HĐĐT áp dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP) thông qua dịch vụ HĐĐT SInvoice.

2. Hướng dẫn

Trường hợp 1: Xoá hoá đơn nhưng không lập hoá đơn thay thế
 1. Trên SInvoice, thực hiện chức năng Huỷ giao dịch để xoá hoá đơn
 2. Dưới SME, cập nhật trạng thái Xoá hoá đơn:
  • Chương trình tự động cập nhật Trạng thái xoá hoá đơn về MISA SME.NET với tần suất 15 phút/lần
  • Nếu muốn cập nhật về ngay thì vào danh sách Xuất hóa đơn để cập nhật.

Trường hợp 2: Xoá hoá đơn và lập hoá đơn thay thế

Bước 1: Lập hoá đơn thay thế trên SME

1. Trên danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn gốc cần lập hóa đơn thay thế

Hoặc mở hóa đơn lên, vào Tiện íchLập hóa đơn thay thế

2. Chương trình hiển thị Hóa đơn thay thế có nội dung giống Hóa đơn gốc. Trong đó

 • Số Hóa đơn: Bỏ trống
 • Tại tab Khác: Đánh dấu thay thế cho hóa đơn gốc

3. Sửa lại thông tin sai trên Chứng từ/Hóa đơn. Nhấn Cất.

4. Chương trình sẽ tự động gửi hóa đơn lên SInvoice

Lưu ý: Sau khi gửi hóa đơn thay thế lên SInvoice, nếu chưa phát hành hóa đơn thì dưới SME hóa đơn gốc sẽ có trạng thái là Tạm xóa.

Bước 2: Phát hành hoá đơn trên SInvoice

Đăng nhập vào phần mềm SInvoice để phát hành hóa đơn thay thế được gửi từ SME sang.

Bước 3: Cập nhật số hóa đơn/trạng thái hóa đơn về SME

 • Chương trình tự động cập nhật Số hóa đơn thay thế/Trạng thái xóa bỏ hóa đơn gốc và Trạng thái phát hành hóa đơn thay thế về MISA SME.NET với tần suất 15 phút/lần
 • Nếu muốn cập nhật về ngay thì vào danh sách Xuất hóa đơn để cập nhật.

3. Lưu ý

1.  Hóa đơn gốc đã bị xóa bỏ trên SInvoice thì không thể lập được hóa đơn thay thế.

2. Nếu không có mạng internet thì khi Cất hóa đơn thay thế dưới SME chương trình sẽ hiển thị cảnh báo và không cho cất => Cần lưu lại thông tin hóa đơn bằng cách nhấn Xuất khẩu trên câu thông báo, khi có mạng internet lập lại hóa đơn thay thế và gửi lên SInvoice (Có thể lập nhanh bằng cách nhập khẩu hóa đơn đã lưu hoặc copy cột dữ liệu từ file excel vào phần mềm)

3. Nếu lập hóa đơn thay thế trên SInvoice, chương trình sẽ không lấy hóa đơn thay thế về SME. Kế toán phải tự lập bổ sung như sau:

  • Nếu hóa đơn bị thay thế là hóa đơn đi kèm với chứng từ bán hàng, chứng từ giảm giá hàng bán, chứng từ trả lại hàng mua => Cần sửa lại Chứng từ dưới SME theo thông tin của hóa đơn thay thế phát hành trên SInvoice (Lưu ý: Cần thiết lập cho phép nhập số hóa đơn bằng tay để nhập được số hóa đơn thay thế)
  • Nếu hóa đơn bị thay thế là hóa đơn độc lập => Cần lập bổ sung hóa đơn thay thế dưới SME

Hóa đơn thay thế tự lập dưới SME sẽ không cập nhật được trạng thái Đã phát hành trên SInvoice

Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan