Xuất hóa đơn giảm giá hàng bán trên MISA SME theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Nội dung

Hướng dẫn cách xuất hóa đơn trong trường hợp giảm giá hàng bán do sản phẩm, hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng trong hợp đồng kinh tế hoặc cam kết.

2. Hướng dẫn

Trong các trường hợp này, kế toán cần phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hoặc xuất hóa đơn thay thế.

Lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Lưu ý:

  • Hóa đơn bị sai chỉ tiêu nào thì thực hiện điều chỉnh lại chỉ tiêu đó.
  • Hóa đơn điều chỉnh giảm được phép ghi số âm. Và trên hóa đơn chỉ ghi lại giá chênh lệch cần điều chỉnh giảm.

Cách thực hiện:

Lưu ý: Chương trình không cho phép người dùng phát hành HĐĐT từ chứng từ giảm giá hàng bán, do trường hợp này cần xuất hóa đơn điều chỉnh với số tiền âm theo đúng quy định tại NĐ123, TT78.

Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót

Lưu ý: Trường hợp này, trên hóa đơn thay thế người bán giảm trừ luôn khoản giảm giá hàng bán vào số tiền người mua phải thanh toán. (Giá bán phản ánh trên hóa đơn là giá đã giảm).

Cách thực hiện:

Cập nhật 23 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan