Xác nhận Email

Nếu Kế toán chưa khai báo Email hoặc Email chưa được xác thực thì chương trình sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu xác thực ở góc trên bên phải màn hình:

Lưu ý: Thông báo này chỉ xuất hiện từ lần đăng nhập thứ 2 trở đi

Trường hợp 1: Chưa khai báo Email:

=> chương trình hiển thị thông báo

1. Nhấn Cập nhật ngay.

2. Cập nhật bổ sung Email còn thiếu. Nhấn Tiếp tục.

3. Nhập Mã xác nhận được gửi về Email ở trên.

4. Nhấn Xác thực.

5. Chương trình hiển thị thông báo thực hiện thành công.

Trường hợp 2: Đã khai Email nhưng chưa xác thực 

=> Chương trình hiển thị thông báo

1. Nhấn Xác nhận.

Lưu ý: Trường hợp Email không chính xác thì nhấn Đây không phải Email của tôi và cập nhật lại cho đúng. Sau đó thực hiện xác thực Email.

2. Nhập mã xác nhận đã được gửi đến Email chưa được xác thực.

3. Nhấn Xác nhận. Chương trình hiển thị thông báo xác nhận thành công.

Cập nhật 16 Tháng Tư, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan