3. Mua hàng

Xem video hướng dẫn cho người mới sử dụng: Tại đây

I. LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG

XEM CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY, THÁNG/QUÝ, NĂM CỦA  NGHIỆP VỤ MUA HÀNG

Cập nhật 4 Tháng Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan