Dashboard phân tích

1. Nội dung

Cung cấp dữ liệu tổng quan và chuyên sâu thông qua các biểu đồ trực quan trên từng phân hệ giúp kiểm soát, đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh, các chỉ số KPI, xu hướng biến động,…

Chương trình đáp ứng trên các phân hệ sau:

 • Phân hệ Quỹ
 • Phân hệ Ngân hàng
 • Phân hệ Mua hàng
 • Phân hệ Bán hàng
 • Phân hệ Kho
 • Và các phân hệ Hợp đồng, Khế ước vay
2. Hướng dẫn
 • Vào phân hệ bất kỳ (Mua hàng/Bán hàng/Kho…), chọn tab Dashboard phân tích.
  Ví dụ chọn phân hệ Mua hàng.
 • Chương trình cung cấp số liệu và tự động hiển thị các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ của phân hệ đang chọn tương ứng.

 • Tại đây, người dùng có thể thực hiện các chức năng sau:

Xem báo cáo, biểu đồ trực quan

Giúp nắm bắt nhanh số liệu phát sinh thông qua các biểu đồ, báo cáo trực quan như: Phân tích công nợ theo thời gian/tuổi nợ, phải thuphải trả, công nợ quá hạn/sắp đến hạn,

   • Nhấn vào biểu tượng bánh răng
   • Chọn biểu đồ báo cáo muốn xem

   • Thiết lập tham số báo cáo như: Loại biểu đồ, Thời gian, chi nhánh,…
   • Nhấn Đồng ý.

Tùy chỉnh giao diện xem báo cáo theo nhu cầu

Chương trình cho phép người dùng thiết kế màn hình xem báo cáo theo nhu cầu:

Thao tác cụ thể như sau:

   • Thêm báo cáo, Thay đổi về thiết lập gốc
   • Xóa báo cáo
   • Đổi vị trí báo cáo

In danh sách, biểu đồ trực quan

1. In hàng loạt biểu đồ, in hàng loạt danh sách phân tích

 • Vào Dashboard phân tích cần in (Mua hàng, Bán hàng, Hợp đồng…)
 • Trên góc phải giao diện Dashboard phân tích, chọn 1 trong 2 chức năng:
  • Nhấn In biểu đồ: Để in hàng loạt số liệu phân tích dạng biểu đồ có trên Dashboard phân tích đang chọn.
  • Nhấn In danh sách: Để in hàng loạt số liệu phân tích dạng danh sách đang có trên Dashboard phân tích.

 • Chương trình hiển thị biểu đồ/danh sách phân tích theo dạng xem trước
 • Nhấn In.

2. In từng biểu đồ, từng danh sách phân tích

 • Trên từng biểu đồ/từng danh sách phân tích, nhấn chuột phải, chọn Xem trước khi in để kiểm tra nội dung trước khi in ra.
 • Nhấn In

Lưu ý: Có thể in nhanh biểu đồ/danh sách bằng cách chọn luôn chức năng In trên danh sách chức năng chuột phải

Xuất khẩu danh sách, biểu đồ trực quan dạng Excel, PDF

1. Xuất khẩu hàng loạt biểu đồ, in hàng loạt danh sách phân tích.

 • Vào Dashboard phân tích cần xuất khẩu (Mua hàng, Bán hàng, Hợp đồng…)
 • Trên góc phải giao diện Dashboard phân tích, chọn 1 trong 2 chức năng:
  • Nhấn Xuất khẩu Excel: Để xuất khẩu hàng loạt biểu đồ, danh sách sách đang có trên Dashboard phân tích theo dạng Excel.
  • Nhấn Xuất khẩu PDF: Để xuất khẩu hàng loạt biểu đồ, danh sách sách đang có trên Dashboard phân tích theo dạng PDF.

2. Xuất khẩu từng biểu đồ, từng danh sách phân tích

Trên từng biểu đồ/từng danh sách phân tích, nhấn chuột phải, chọn chức năng xuất khẩu tùy theo định dạng file mong muốn

 • Xuất khẩu Excel
 • Xuất khẩu PDF

Cập nhật 1 Tháng Sáu, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan