1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp chung
  5. Báo Cáo
  6. Làm thế nào khi số liệu cột năm trước trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN) lên chưa đúng?

Làm thế nào khi số liệu cột năm trước trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B02-DN) lên chưa đúng?

Vấn đề: 

Khi in Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, số liệu cột năm trước không lên hoặc lên không đúng

Giải pháp: 

– Trường hợp 1: Báo cáo không lên số liệu cột năm trước

Nguyên nhân: Do dữ liệu tách năm hạch toán nên không có số liệu lên báo cáo.

Giải pháp: Trên phân hệ Tổng hợp, bạn thực hiện Lập báo cáo tài chính để chủ động gõ tay số liệu năm trước.

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính

Bước 2: Nhấn Thêm\Báo cáo tài chính.

Bước 3: Chọn kỳ báo cáo và tích chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính cần lập. Nhấn Đồng ý

Bước 4: Nhấn vào tab B02-DN (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh), tại cột năm trước gõ tay số liệu vào (Căn cứ vào số liệu BCTC năm cũ). Nhấn Cất

 

Bước 5: Khi xem báo cáo tài chính, để có số liệu năm trước, bạn tích vào ô Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập để lấy lên số liệu đã nhập.

– Trường hợp 2: Báo cáo lên số liệu cột năm trước nhưng không đúng.

Nguyên nhân 1: Do các tài khoản doanh thu, chi phí còn số dư.

Giải pháp: Bạn thực hiện kết chuyển lãi lỗ theo hướng dẫn TẠI ĐÂY

Lưu ý: Nếu trước đó đã làm kết chuyển lãi lỗ, nhưng chưa kết chuyển hết, bạn xóa kết chuyển lãi lỗ đã làm và lập lại.

Nguyên nhân 2: Do đã lập Báo cáo tài chính trên phân hệ tổng hợp, sau đó có chỉnh sửa số liệu nhưng chưa cập nhật trên BCTC.

Do in Báo cáo KQ HĐKD tích chọn ô Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập nên số liệu lấy theo Báo cáo tài chính đã lập trên phân hệ tổng hợp, sau đó có chỉnh sửa số liệu nhưng chưa cập nhật trên BCTC.

Giải pháp: bạn làm theo 3 bước:

Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính, chọn Báo cáo tài chính đã lập\nhấn Xem

Bước 2: Nhấn Sửa, chọn tab B02-DN, tại cột năm trước nhập lại số liệu đúng. Nhấn Cất.

Bước 3: Khi xem báo cáo tài chính, bạn tích vào ô Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập để lấy lên số liệu đã nhập.

Nguyên nhân 3: Do xem nhầm số liệu

Ví dụ:

  1. Khi xem báo cáo quý 1/2023, thì số liệu trên cột quý trước là số liệu của quý 4/2022, chứ không phải là số liệu nguyên năm 2022.
  2. Khi xem báo cáo, chọn tham số từ 01/07/2023-31/08/2023 (62 ngày), thì số liệu kỳ trước sẽ lấy 62 ngày trước đó tính từ ngày liền kề kỳ trước (từ 30/04/2023-30/06/2023: 62 ngày)

Giải pháp: Xem lại đúng kỳ báo cáo để xác định số liệu đối chiếu.

Cập nhật 6 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan