9.7. Ngân sách

  1. Lập dự toán ngân sách
  2. Tiện ích khác:
  3. Báo cáo ngân sách
  4. Biểu đồ phân tích

XEM CÔNG VIỆC HÀNG  NĂM CỦA NGHIỆP VỤ NGÂN SÁCH

Cập nhật 29 Tháng Bảy, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan