Cảnh báo khi chi vượt dự toán ngân sách

1. Nội dung

Cảnh báo khi chi vượt dự toán ngân sách, để có chính sách điều chỉnh khoản chi phù hợp

2. Cách thực hiện

1. Thiết lập Cảnh báo khi chi vượt dự toán ngân sách trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung

2. Khi Ghi sổ các chứng từ có khoản mục chi phí được chi quá số tiền dự toán chi đã được lập.

Ví dụ: vào Nghiệp vụ\ Quỹ\ Chi tiền

Cập nhật 23 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA