7. CCDC

Xem video hướng dẫn cho người mới sử dụng: Tại đây

I. TĂNG CCDC

 

II. GIẢM CCDC

VII. TIỆN ÍCH KHÁC

VIII. BÁO CÁO CCDC

XEM CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY, THÁNG/QUÝ, NĂM CỦA NGHIỆP VỤ CCDC

Cập nhật 4 Tháng Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan