9.1. Quản lý hóa đơn

  1. Tạo và thông báo phát hành hóa đơn đặt in/tự in
  2. Hủy hóa đơn
  3. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập và giao cho người mua
  4. Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in chưa lập
  5. Xóa hóa đơn
  6. Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã thông báo phát hành
  7. Lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
  8. Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử
  9. Phân bổ số lượng hóa đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc
  10. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 

 

XEM CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY, THÁNG/QUÝ, NĂM CỦA NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN 

Cập nhật 12 Tháng Mười, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA