1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. CHTG chung Khác
 6. Khắc phục: Lỗi không hiển thị khi xem hóa đơn lấy về từ meInvoice web trên MISA SME
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Quản lý hóa đơn
 6. Khắc phục: Lỗi không hiển thị khi xem hóa đơn lấy về từ meInvoice web trên MISA SME
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Khắc phục: Lỗi không hiển thị khi xem hóa đơn lấy về từ meInvoice web trên MISA SME

Khắc phục: Lỗi không hiển thị khi xem hóa đơn lấy về từ meInvoice web trên MISA SME

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng khắc phục khi gặp lỗi không hiển thị nội dung khi xem hóa đơn điện tử lấy về từ meInvoice do 1 trong các nguyên nhân sau:

 • Bộ cài đặt trong thư mục có dấu
 • Không tìm thấy thư viện đọc file trong bộ cài hoặc thư viện đọc file lỗi
 • Chưa cài trình đọc PDF hoặc trình đọc PDF lỗi.
2. Hướng dẫn
2.1 Lỗi xem hóa đơn do bộ cài đặt phần mềm ở trong thư mục có dấu
 • Tắt toàn bộ các chương trình đang chạy trên máy tính, liên quan đến MISA (MISA SME, Unikey,…)
 • Vào đường dẫn cài đặt phần mềm (Đường dẫn thông thường ngầm định: C:\MISA JSC\MISA SME 2022) và đổi tên thư mục về tên không dấu.

Lưu ý: Trường hợp không đổi được tên thư mục, người dùng gỡ và cài đặt lại phần mềm sang thư mục khác không dấu.

2.2 Lỗi xem hóa đơn do không tìm thấy thư viện đọc file trong bộ cài hoặc thư viện đọc file lỗi

Người dùng cần kiểm tra thư viện đọc file có tồn tại hay không để xác định cách khắc phục.

 • Vào ổ cài đặt phần mềm, đến thư mục Bin (Đường dẫn thông thường ngầm định: C:\MISA JSC\MISA SME 2022\Bin)
 • Kiểm tra 2 file: HiQPDF.dll và HiQPdf.dep trong thư mục Bin

  • Nếu không tồn tại: Tải 2 file tại đây và copy vào đúng thư mục Bin trong bộ cài.
  • Nếu file đã tồn tại: Kiểm tra file có đang mở không.
   • Nếu đang mở: Đóng file và thử lại phần mềm.
   • Nếu không mở: Copy đè 2 file HiQPDF.dll và HiQPdf.dep mới vào
2.3 Lỗi xem hóa đơn do máy tính chưa cài trình đọc PDF hoặc trình đọc PDF bị lỗi.
 • Nếu chưa cài PDF: Người dùng vui lòng tải và cài đặt trình đọc PDF – Foxit Reader phiên bản mới nhất.
 • Trình đọc PDF lỗi: Gỡ cài đặt bản PDF cũ và cài đặt lại trình đọc PDF – Foxit Reader phiên bản mới nhất.

 

 

Cập nhật 23 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan