1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Một số câu hỏi thường gặp với hóa đơn khi chuyển sang năm 2024 dành cho khách hàng sử dụng MISA SME

Một số câu hỏi thường gặp với hóa đơn khi chuyển sang năm 2024 dành cho khách hàng sử dụng MISA SME

Câu hỏi 1: Ký hiệu, số hóa đơn thay đổi như thế nào khi bắt đầu năm 2024?

Trả lời:
Khi bắt đầu năm 2024, phần mềm sẽ tự động cập nhật Ký hiệu của hóa đơn thành ký hiệu năm 2024 và đánh lại số hóa đơn với thứ tự là số 1 cho hóa đơn đầu tiên của năm 2024 tương ứng với từng ký hiệu của hóa đơn. Xem chi tiết tại đây.

Câu hỏi 2: Sang năm 2024 còn được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT hay không?

Trả lời:

Sáng 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với 477/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chính thức đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), áp dụng từ 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Quy định này không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xem thêm:

Câu hỏi 3: Đơn vị phát sinh thêm ngành nghề kinh doanh có nhóm HHDV được giảm thuế năm 2024 phát hành hóa đơn giảm thuế như thế nào?

Trả lời:

Trường  hợp 1: Đơn vị đã phát sinh ngành nghề kinh doanh có nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT trong năm 2023, nếu phát sinh thêm ngành nghề được giảm thuế thì thực hiện lập và phát hành hóa đơn tương tự như các ngành nghề khác.

Xem hướng dẫn: Nghiệp vụ hóa đơn áp dụng chính sách giảm thuế GTGT.

Trường  hợp 2: Đơn vị phát sinh mới, năm 2023 chưa có ngành nghề kinh doanh có nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì đơn vị thực hiện như sau:

 • Nếu đơn vị đang sử dụng mẫu hóa đơn GTGT 1 thuế suất: Sang năm 2024, chương trình tự động chuyển đổi mẫu hóa đơn sang mẫu có ký hiệu năm 2024.
  Đơn vị có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn đó để phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2024 (hoặc có thể khởi tạo mẫu hóa đơn mới),
  Khi lập hóa đơn, kế toán lưu ý chọn mức thuế suất 8%.

 • Nếu đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn GTGT nhiều thuế suất:
  • Nếu năm 2023 đơn vị có sử dụng mẫu hóa đơn nhiều thuế suất có mức thuế suất 8% thì sang năm 2024 chương trình tự động chuyển đổi mẫu hóa đơn sang mẫu có ký hiệu năm 2024, đơn vị có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn đó để phát hành hóa đơn áp dụng giảm thuế GTGT năm 2024.
   Khi lập hóa đơn, kế toán chọn mức thuế suất 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế.(Lưu ý: Cần kiểm tra lại xem mẫu hóa đơn nhiều thuế suất năm 2023 đã hiển thị mức thuế suất 8% hay chưa).

 • Nếu đơn vị đang sử dụng mẫu hóa đơn bán hàng: Sang năm 2024, chương trình tự động chuyển đổi mẫu hóa đơn sang mẫu có ký hiệu năm 2024.
  Đơn vị có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn đó để phát hành hóa đơn áp dụng chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 theo Nghị quyết 110/2023/QH15 (hoặc có thể khởi tạo mẫu hóa đơn mới),
  Khi lập hóa đơn tích chọn Giảm 20% thuế GTGT theo quy định.

Câu hỏi 4: Đơn vị cần làm gì để phát hành được hóa đơn giảm thuế GTGT năm 2024?

Trả lời:

Đơn vị tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn áp dụng giảm thuế năm 2023 để phát hành hóa đơn giảm thuế GTGT năm 2024 theo Nghị quyết 110/2023/QH15. Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện như bình thường. Xem chi tiết tại đây.

Câu hỏi 5: Hóa đơn năm 2023 chưa kịp phát hành sang năm 2024 có được phát hành hay không?

Trả lời:

Theo nội dung tại Câu hỏi 2 bên trên, việc xuất hóa đơn tại đầu năm 2024 cũng được giảm thuế GTGT như năm 2024. Đơn vị cần xem xét quy định về thời điểm xuất hóa đơn theo quy định tại Điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP để tránh phạt vi phạm về việc xuất hóa đơn sai thời điểm.

Lưu ý quan trọng:
– Theo quy định tại khoản 9, điều 10, Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn. Do đó, trong trường hợp đơn vị muốn lập hóa đơn có ngày lập trong năm 2023 và ngày ký trong năm 2024, đơn vị cần tham khảo ý kiến của CQT quản lý trước khi thực hiện.
– Trước khi phát hành hóa đơn năm 2024: Sang năm 2024, nếu người dùng đã phát hành hóa đơn năm 2024, thì chương trình sẽ không cho phép phát hành hóa đơn năm 2023 của cùng ký hiệu (kể cả huỷ hoá đơn đã phát hành năm 2024 của ký hiệu hoá đơn 2024 ). Người dùng cần chốt xuất hết hóa đơn năm 2023 trước khi xuất hóa đơn năm 2024.

Câu hỏi 6: Hóa đơn áp dụng giảm thuế năm 2023 sai sót sang năm 2024 xử lý như thế nào?

Trả lời:

 • Đối với hóa đơn GTGT: Xử lý hóa đơn GTGT áp dụng giảm thuế GTGT năm 2024 sai sót tương tự xử lý hóa đơn GTGT thông thường sai sót.
 • Đối với hóa đơn bán hàng: Xử lý hóa đơn bán hàng áp dụng giảm thuế GTGT năm 2024 sai sót tương tự xử lý hóa đơn bán hàng thông thường sai sót. Với hóa đơn điều chỉnh/thay thế, tích chọn Áp dụng giảm thuế GTGT.

Xem hướng dẫn: Xử lý hóa đơn sai sót

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan