1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Đáp ứng hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 trên MISA SME

Đáp ứng hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 trên MISA SME

I. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT

Từ phiên bản R19, phần mềm MISA SME đáp ứng các thay đổi về thuế GTGT và hóa đơn theo Nghị quyết 110/2023/QH15, cụ thể như sau:

 • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết 43/2022/QH15 trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
 • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (tỷ lệ % trên doanh thu): giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.
 • Thời gian Nghị quyết có hiệu lực: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

II. ĐÁP ỨNG TRÊN PHẦN MỀM

1. Hóa đơn điện tử đầu ra

2. Hóa đơn điện tử đầu vào

III. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 1. Đơn vị đang sử dụng từ MISA SME 2022 R11 đến MISA SME 2023 R18 xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 110/2023/QH15 như thế nào?
 2. Đơn vị đang sử dụng MISA SME 2022 R10 trở về trước (2021, 2020, 2019,…) xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 110/2023/QH15 như thế nào?
 3. Một số câu hỏi thường gặp với hóa đơn điện tử khi chuyển sang năm 2024
 4. Nghị quyết 110/2023/QH15 ảnh hưởng như thế nào tới tờ khai, bảng kê bán ra, phụ lục giảm thuế GTGT?
Cập nhật 30 Tháng Một, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan