1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Xuất và hạch toán hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 trên MISA SME

Xuất và hạch toán hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 trên MISA SME

1. NỘI DUNG

Từ MISA SME 2023 – R19, phần mềm đáp ứng nghiệp vụ xuất hóa đơn theo Nghị quyết 110/2023/QH15.

  • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:  Giảm 2% thuế suất thuế GTGT (áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% còn 8% theo nội dung nghị quyết).
  • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (tỷ lệ % trên doanh thu): giảm 20% trên tỷ lệ % tính thuế GTGT.
2. HƯỚNG DẪN

Đơn vị có thể tiếp tục sử dụng mẫu hóa đơn áp dụng giảm thuế năm 2023 để phát hành hóa đơn giảm thuế GTGT năm 2024. Các bước lập và phát hành hóa đơn thực hiện tương tự như với hóa đơn giảm thuế theo NQ43, NQ101

Cập nhật 5 Tháng Một, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan