1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Xuất và hạch toán hóa đơn điện tử áp dụng theo chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 trên MISA SME

Xuất và hạch toán hóa đơn điện tử áp dụng theo chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 trên MISA SME

1. NỘI DUNG

Từ MISA SME 2023 – R12.1, phần mềm đáp ứng nghiệp vụ xuất hóa đơn theo đúng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15.

 • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:  Giảm 2% thuế suất thuế GTGT (áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% còn 8% theo nội dung nghị quyết.
 • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (tỷ lệ % trên doanh thu): giảm 20% trên tỷ lệ % tính thuế GTGT.
2. HƯỚNG DẪN

Với DN xuất hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ

Chi tiết thực hiện:

Bước 1: Điều chỉnh lại loại thuế suất thuế GTGT của vật tư, hàng hóa thuộc loại được miễn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 trên danh mục khai báo VTHH từ thuế suất 10% về thuế suất 8%.

Tham khảo theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Sử dụng tiện ích Tra cứu mặt hàng giảm thuế theo chính sách giảm thuế GTGT theo NQ101/2023/QH15 trong Danh mục/Vật tư hàng hóa để thuận tiện hơn trong việc xác nhận HHDV được giảm hay không giảm thuế GTGT, và cập nhật nhanh thuế suất thuế GTGT của VTHH

Bước 2:  Sửa mẫu hóa đơn (Chỉ thực hiện bước này đối với đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn điện tử có nhiều loại thuế suất)

Đối với đơn vị sử dụng mẫu hóa đơn điện tử có nhiều loại thuế suất, trong đó có thuế suất thuế GTGT 8%:

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn

 • Lập hóa đơn, chứng từ bán hàng kèm hóa đơn như bình thường nếu trước đó đã chỉnh sửa thuế suất GTGT của vật tư hàng hóa là 8%
 • Trong trường hợp chưa chỉnh sửa thuế suất VTHH, khi lập hóa đơn, tại dòng chi tiết hàng hóa, người dùng lưu ý chọn loại thuế suất 8% tại cột “% thuế GTGT”.

 • Khi Phát hành HĐĐT, nhấn Xem hóa đơn để kiểm tra nội dung hóa đơn trước khi phát hành.

Với DN xuất hóa đơn bán hàng theo phương pháp trực tiếp

Chi tiết thực hiện:

1. Phần mềm bổ sung trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn: Tùy chọn Giảm 20% thuế GTGT theo quy định

 • Không tích chọn: Chương trình vẫn giữ nguyên cách làm như trước đây. (Nghĩa là tại doanh nghiệp không phát sinh các mặt hàng được giảm 20% thuế GTGT trong năm 2023 theo quy định).
 • Tích chọn: Chương trình bổ sung thêm tickbox Giảm 20% thuế GTGT theo quy định trên giao diện chi tiết các chứng từ, khi người dùng tích chọn thì phần mềm sẽ tự động tính toán ra mức thuế GTGT trong năm 2023 còn phải nộp theo quy định.

Lưu ý: Phần mềm ngầm định tích chọn sẵn tùy chọn này đối với dữ liệu chuyển đổi. Nếu đơn vị không có phát sinh hóa đơn giảm thuế GTGT thì vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn => Bỏ tích “Giảm 20% thuế GTGT theo quy định”.

2. Chương trình bổ sung tùy chọn Giảm 20% thuế GTGT theo quy định trên giao diện lập chứng từ.

  • Các chứng từ đáp ứng bao gồm:
   • Chứng từ bán hàng (Bán hàng trong nước)
   • Hóa đơn bán hàng.
   • Hóa đơn điều chỉnh
   • Trả lại hàng mua
  • Khi người dùng tích chọn Giảm 20% thuế GTGT theo quy định thì giao diện chi tiết chứng từ sẽ bổ sung các cột sau:
   • Tiền thuế được giảm
   • Tiền thuế GTGT được giảm quy đổi – Chỉ hiển thị khi người dùng sử dụng loại tiền là ngoại tệ.
   • TK thuế GTGT
  • Nhập thông tin chứng từ bán hàng, chọn nhóm ngành nghề. Khi đó chương trình sẽ tự động tính toán ra số tiền thuế GTGT được giảm trừ.

 • Nhấn Cất. 
 • Đồng thời, phần mềm tự động hạch toán số thuế được giảm vào số tiền phải thu của khách hàng (Nợ 3331/Có 131, 111,112,…)

 • Nhấn Phát hành HĐĐT. Trên cửa sổ phát hành, nhấn Xem hóa đơn để kiểm tra nội dung hóa đơn trước khi phát hành. Khi đó, trên hóa đơn hiển thị ghi chú phần thuế GTGT được giảm trừ 20%.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa dịch vụ, thì kế toán cần lập riêng hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm 20% thuế GTGT.

3. LƯU Ý
 • Với đơn vị sử dụng từ MISA SME 2022 R10 trở về trước – Tham khảo hướng dẫn xuất hóa đơn giảm thuế GTGT tại đây
 • Với đơn vị sử dụng từ MISA SME 2022 R11 đến MISA SME 2023 R11 – Tham khảo hướng dẫn xuất hóa đơn giảm thuế GTGT tại đây
 • Phần mềm cho phép nhập khẩu từ excelnhập khẩu dữ liệu định dạng xml các hóa đơn bán hàng, chứng từ bán hàng với thuế suất thuế GTGT 8%
 • Chương trình cũng cho phép nhập khẩu từ excel các hóa đơn bán hàng, chứng từ bán hàng giảm 20% thuế GTGT theo quy định mới năm 2023 bằng cách nhập liệu tại cột “Là HĐ giảm thuế GTGT” trong mẫu nhập khẩu .
  • Nếu nhập “0” hoặc để trống: Chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng không giảm thuế GTGT.
  • Nếu nhập “1“: Chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng có giảm thuế GTGT.

Cập nhật 6 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan