1. Trang chủ
 2. 4. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 4. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 5. Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 cho đơn vị đang sử dụng từ MISA SME 2022 R11 tới phiên bản MISA SME 2023 R11
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 cho đơn vị đang sử dụng từ MISA SME 2022 R11 tới phiên bản MISA SME 2023 R11
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 cho đơn vị đang sử dụng từ MISA SME 2022 R11 tới phiên bản MISA SME 2023 R11

Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 cho đơn vị đang sử dụng từ MISA SME 2022 R11 tới phiên bản MISA SME 2023 R11

1. Nội dung

Hướng dẫn khách hàng đang sử dụng phiên bản từ MISA SME 2022 R11 đến MISA SME 2023 R11 xuất được hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15.

 • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP khấu trừ: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).
 • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP tính tỷ lệ % trên doanh thu: Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.
2. Hướng dẫn

Lưu ý: Để đảm bảo phát hành hóa đơn điện tử tiện dụng và đơn giản nhất: Kính mời quý khách hàng nâng cấp lên phiên bản mới nhất MISA SME 2023 R12.1 trở đi hoặc AMIS kế toán.

Với DN xuất hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ

Người dùng có thể xuất và hạch toán hóa đơn giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 thông qua việc thực hiện các thao tác như xuất và hạch toán hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ43. Trong đó lưu ý:

  • Khi người dùng Cất chứng từ bán hàng, hóa đơn, chương trình sẽ cảnh báo
  • Nhấn Yes để bỏ qua cảnh báo và tiếp tục Cất chứng từ, hóa đơn.

Với DN xuất hóa đơn bán hàng theo phương pháp trực tiếp

Do mẫu hóa đơn khi in ra chứa nội dung ghi chú đã giảm thuế theo NQ43 – Không phù hợp với Nghị quyết 101/2023/QH15, MISA khuyến nghị người dùng nâng cấp lên MISA SME 2023 – R12.1 trở đi để thuận tiện thao tác và phát hành hóa đơn theo đúng mẫu quy định năm 2023.

Xem danh sách bộ cài phần mềm tại đây.

Cập nhật 4 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan