6. Danh sách bộ cài

 

Để thực hiện tải bộ cài các phiên bản MISA SME 2023 mời Anh/Chị thực hiện như sau:

  • Truy cập vào website: https://sme.misa.vn/download/
  • Tại dòng Chọn phiên bản (năm) : xổ mũi tên chọn năm MISA SME 2023
  • Tại dòng Chọn phiên bản (R) : xổ mũi tên chọn phiên bản cần tải, tương ứng với hạn sử dụng của GPSD
  • Tại dòng Chọn bộ cài : xổ mũi tên chọn bộ cài máy chủ – máy trạm tương ứng cần cài
  • Nhấn Tải bộ cài

Lưu ý: Cách kiểm tra hạn thời hạn sử dụng phần mềm để thực hiện tải bộ cài phù hợp với GPSD, bạn làm theo hướng dẫn tại đây

Cập nhật 6 Tháng Năm, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan