Quản lý Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay

1. Nội dung

Cho phép quản lý Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay:

    • Theo dõi được tình hình giải ngân, trả gốc, trả lãi, nợ gốc còn phải trả, hạn mức còn được vay…theo từng khế ước/HĐTD và từng đối tượng cho vay.
    • Tính lịch trả nợ và nhắc nhở nợ sắp đến hạn
    • Tự động hạch toán nghiệp vụ nhận tiền giải ngân, trả lãi, trả nợ hay tất toán khoản vay.

Đồng thời, cũng cho phép người dùng nắm bắt nhanh số liệu liên quan đến khế ước vay thông qua các biểu đồ trực quan trên Dashboard phân tích

2. Hướng dẫn

Bước 1: Khai báo HĐTD, Khế ước vay đầu kỳ

Bước 2: Khai báo HĐTD, khế ước vay phát sinh

Bước 3: Tính lịch trả nợ vay

Bước 4: Cập nhật tình hình giải ngân, trả nợ, tất toán…

Bước 5: Xem báo cáo HĐTD, khế ước vay

Cập nhật 28 Tháng Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan