4. Các vấn đề thường gặp hàng tuần

Dưới đây là tổng hợp các vấn đề thường gặp mà bạn thường gặp phải, mời bạn xem ngay để biết cách xử lý khi gặp phải.

Tuần 15/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn tạo dữ liệu từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước (tách dữ liệu) để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới
2 Xử lý đăng nhập dữ liệu cảnh báo: Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ Tại đây

Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu cảnh báo: Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ

3 Lập phụ lục giảm thuế theo nghị quyết 110/2023/QH15 Nâng cấp lên SME 2023 R20 trở lên Cập nhật/bổ sung phụ lục giảm thuế GTGT để đáp ứng chính sách giảm thuế GTGT Nghị quyết 110/2023/QH15.
4 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
5 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
6 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
7 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
8 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ

Tuần 14/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn tạo dữ liệu từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước (tách dữ liệu) để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới
2 Kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành Tại đây

Hướng dẫn xử lý khi, kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành

3 Kiểm tra bảng cân đối kế toán/BCTC không cân Tại đây Hướng dẫn xử lý Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tài chính
4 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
5 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
6 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
7 Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu
8 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ

Tuần 13/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn đối kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 15x với báo cáo Tổng hợp tồn kho.
2 Kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành Tại đây

Hướng dẫn xử lý khi, kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành

3 Hướng dẫn đối chiếu thuế và sổ cái Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 1331, 33311 với tờ bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
4 Kiểm tra bảng cân đối kế toán/BCTC không cân Tại đây Hướng dẫn xử lý Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tài chính
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn đối chiếu thuế và sổ cái Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 1331, 33311 với tờ bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
7 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
8 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
9 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ

Tuần 12/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn đối kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 15x với báo cáo Tổng hợp tồn kho.
2 Kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành Tại đây

Hướng dẫn xử lý khi, kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành

3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn đối chiếu thuế và sổ cái Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 1331, 33311 với tờ bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.
9 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
10 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ

Tuần 11/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn đối kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 15x với báo cáo Tổng hợp tồn kho.
2 Kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành Tại đây

Hướng dẫn xử lý khi, kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành

3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn đối chiếu thuế và sổ cái Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 1331, 33311 với tờ bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.
9 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
10 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ

Tuần 10/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn đối kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 15x với báo cáo Tổng hợp tồn kho.
2 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành Tại đây

Hướng dẫn xử lý khi, kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành

8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.
9 Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu
10 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ

Tuần 9/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn đối kho và sổ cái Tại đây Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 15x với báo cáo Tổng hợp tồn kho.
2 Hướng dẫn đối chiếu thuế và sổ cái Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 1331, 33311 với tờ bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
3 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
4 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
5 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
6 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
7 Kiểm tra số liệu sau khi tính giá thành

Hướng dẫn xử lý khi: tài khoản 621, 622, 627, 154 còn số dư sau khi tính giá thành

8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.
9 Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu
10 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ

Tuần 8/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn đối chiếu thuế và sổ cái Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 1331, 33311 với tờ bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
2 Lập phụ lục giảm thuế theo nghị quyết 110/2023/QH15 Nâng cấp lên SME 2023 R20 Cập nhật/bổ sung phụ lục giảm thuế GTGT để đáp ứng chính sách giảm thuế GTGT Nghị quyết 110/2023/QH15.
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn xử lý hóa đơn không lên bảng kê Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn xử lý khi:

 • Hóa đơn đầu vào, đầu ra đã nhập nhưng phần mềm không tự động lấy số liệu lên bảng kê mua vào, bán ra trên tờ khai thuế GTGT
7 Hướng dẫn tạo dữ liệu từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.
9 Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu
10 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ

Tuần 5/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn đối chiếu thuế và sổ cái Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 1331, 33311 với tờ bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn xử lý hóa đơn không lên bảng kê Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn xử lý khi:

 • Hóa đơn đầu vào, đầu ra đã nhập nhưng phần mềm không tự động lấy số liệu lên bảng kê mua vào, bán ra trên tờ khai thuế GTGT
7 Hướng dẫn lấy hóa đơn đã phát hành từ ME về PMKT Tại đây Hướng dẫn cách đồng bộ hóa đơn với web meinvoice, lấy lại các hóa đơn bị mất trên dữ liệu để sinh chứng từ hạch toán
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.
9 Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu

Tuần 4/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn đối chiếu thuế và sổ cái Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 1331, 33311 với tờ bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
7 Hướng dẫn lấy hóa đơn đã phát hành từ ME về PMKT Tại đây Hướng dẫn cách đồng bộ hóa đơn với web meinvoice, lấy lại các hóa đơn bị mất trên dữ liệu để sinh chứng từ hạch toán
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.
9 Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu

Tuần 3/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn tạo dữ liệu từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
7 Hướng dẫn đối chiếu thuế và sổ cái Đầu vào: Tại đây

Đầu ra: Tại đây

Hướng dẫn cách đối chiếu, kiểm tra khi có chênh lệch tiền thuế trên sổ cái TK 1331, 33311 với tờ bảng kê thuế đầu vào, đầu ra
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.
9 Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu

Tuần 2/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1 Hướng dẫn tạo dữ liệu từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
7 Hướng dẫn lấy hóa đơn đã phát hành từ ME về PMKT Tại đây Hướng dẫn cách đồng bộ hóa đơn với web meinvoice, lấy lại các hóa đơn bị mất trên dữ liệu để sinh chứng từ hạch toán
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.
9 Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu

Tuần 1/2024

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1  Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
7 Hướng dẫn tạo dữ liệu từ năm trước Tại đây Hướng dẫn tạo các dữ liệu kế toán mới từ năm trước để lấy được các thông tin danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh của năm hiện tại từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.

Tuần 52

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1  Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
7 Hướng dẫn lấy hóa đơn đã phát hành từ ME về PMKT Tại đây Hướng dẫn cách đồng bộ hóa đơn với web meinvoice, lấy lại các hóa đơn bị mất trên dữ liệu để sinh chứng từ hạch toán
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.

Tuần 51

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1  Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
7 Hướng dẫn lấy hóa đơn đã phát hành từ ME về PMKT Tại đây Hướng dẫn cách đồng bộ hóa đơn với web meinvoice, lấy lại các hóa đơn bị mất trên dữ liệu để sinh chứng từ hạch toán
8 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập Tại đây Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu đăng nhập dữ liệu, muốn đổi mật khẩu đăng nhập dữ liệu.

 

Tuần 50

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG

1  Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây Hướng dẫn đăng ký GPSD các trường hợp:

 • Phần mềm cảnh báo phiên bản dùng thử
 • Phần mềm cảnh báo hết hạn sử dụng
 • Tạo dữ liệu kế toán mới chưa có GPSD trên dữ liệu
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây Hướng dẫn cách share, cách chia sẻ dữ liệu trên máy tính chủ qua các máy trạm trong cùng mạng Lan nội bộ
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây Hướng dẫn cách cài phần mềm đối với các trường hợp:

 • Mới cài lại win
 • Chuyển dữ liệu qua máy tính mới, chuyển máy chủ
 • Cài lại phần mềm
 • Cài thêm máy trạm
 • Mang dữ liệu về nhà làm
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây Hướng dẫn xử lý khi đăng nhập dữ liệu phần mềm cảnh báo: Không mở được dữ liệu, Dữ liệu đã bị hỏng hoặc xóa
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây Hướng dẫn:

 • Áp dụng các mẫu MISA đã sửa sẵn vào phần mềm sử dụng
 • Cách sửa công thức, text, cột, .. trên mẫu chứng từ khi in theo đặc thù doanh nghiệp
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Hướng dẫn cách:

 • Lấy lại dữ liệu cũ, dữ liệu sau khi cài lại win
 • Cần tạo 1 dữ liệu giống như dữ liệu đang dùng nhằm mục đích chỉnh sửa
7 Hướng dẫn lấy hóa đơn đã phát hành từ ME về PMKT Tại đây Hướng dẫn cách đồng bộ hóa đơn với web meinvoice, lấy lại các hóa đơn bị mất trên dữ liệu để sinh chứng từ hạch toán

 

Tuần 49

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1  Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây
7 Xử lý hóa đơn sai sót Tại đây
8 Xử lý trường hợp máy trạm đăng nhập cảnh báo: Không tìm thấy máy chủ Tại đây
9 Hướng dẫn lấy hóa đơn đã phát hành từ ME về PMKT Tại đây

Tuần 48

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1  Hướng dẫn đăng ký GPSD Tại đây
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây
7 Xử lý hóa đơn sai sót Tại đây
8 Xử lý trường hợp máy trạm đăng nhập cảnh báo: Không tìm thấy máy chủ Tại đây

Tuần 47

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1  Hướng dẫn cài máy trạm Tại đây
2 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
3 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
4 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây
5 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
6 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Tuần 46

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2  Hướng dẫn cài máy trạm Tại đây
3 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
4 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
5 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây
6 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
7 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu Tại đây

Tuần 45

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Hướng dẫn tính giá thành giản đơn Tại đây
3 Hướng dẫn tính giá thành hệ số tỷ lệ Tại đây
4 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
5 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
6 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây

Tuần 44

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Hướng dẫn quản lý hóa đơn đầu vào Tại đây
3 Xử lý tính giá xuất kho không lên số liệu Tại đây
4 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
5 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
6 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây

Tuần 43

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Xử lý Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây
3 Xử lý Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây
4 Hướng dẫn quản lý hóa đơn đầu vào Tại đây
5 Hướng dẫn tính giá thành Tại đây
6 Xử lý khấu trừ thuế không đúng số liệu Tại đây
7 Hướng dẫn xuất hóa đơn giảm thuế Tại đây
8 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
9 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
10 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây

Tuần 42

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Xử lý Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây
3 Xử lý Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây
4 Xử lý Thuế GTGT đầu vào lệch với sổ cái TK 133 Tại đây
5 Xử lý Thuế GTGT ra vào lệch với sổ cái TK 33311 Tại đây
6 Xử lý khấu trừ thuế không đúng số liệu Tại đây
7 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
8 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
9 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
10 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây

Tuần 41

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Xử lý Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây
3 Xử lý Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây
4 Hướng dẫn hạch toán/kê khai hóa đơn điều chỉnh/thay thế đầu vào Tại đây
5 Hướng dẫn kê khai Hóa đơn điều chỉnh/Hóa đơn thay thế đầu ra Tại đây
6 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
7 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
8 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
9 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây

Tuần 40

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Xử lý Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây
3 Xử lý Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây
4 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
5 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
6 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
7 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây

Tuần 39

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Xử lý sổ chi tiết VTHH số lượng bằng 0 nhưng giá trị khác 0 hoặc Số lượng âm hoặc giá trị âm Tại đây
3 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
4 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
5 Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
6 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây
7 Xử lý TK 154 còn số dư trong khi hết dở dang trong tính giá thành Tại đây
8 Hướng dẫn tính giá thành Tại đây
9 Hướng dẫn xuất hóa đơn và hạch toán hàng biếu tặng
Tại đây

Tuần 38

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Xử lý khấu trừ thuế không lên đúng số liệu Tại đây
3 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
4 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
5 Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
6 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây
7 Xử lý đăng nhập dữ liệu báo lỗi: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ Tại đây
8 Hướng dẫn tính giá thành Tại đây

Tuần 37

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Xử lý hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây
 3 Xử lý hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây
4 Xử lý khấu trừ thuế không lên đúng số liệu Tại đây
5 Hướng dẫn lập thông báo sai sót Tại đây
6 Hướng dẫn xuất hóa đơn chiết khấu thương mại Tại đây
7 Hạch toán đầu ra cho Hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm về giá trị Tại đây
8 Chỉnh tên người ký, sửa lại chức vụ người ký trên chứng từ Tại đây
9 Hướng dẫn sửa mẫu chứng từ Tại đây
10  Lưu mẫu và copy mẫu đặc thù đã sửa sang máy tính khác Tại đây
11 Hướng dẫn lấy hóa đơn từ meinvoice về SME hạch toán Tại đây
12 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
13 Hướng dẫn cài máy trạm Tại đây
14 Xử lý máy trạm đăng nhập báo lỗi: Không tìm thấy máy chủ Tại đây
15 Xử lý lỗi dăng nhập dữ liệu báo: Không mở được dữ liệu Tại đây
16 Chưa biết cách tùy chỉnh báo cáo động Tại đây

Tuần 36

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
 3 Cài thêm máy trạm (máy con) cho nhân viên Tại đây
4 Xử lý tình huống Máy trạm đăng nhập dữ liệu báo lỗi” Không tìm thấy máy chủ” Tại đây
5 Hướng dẫn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ Tại đây
6 Nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới Tại đây
7 Hạch toán đầu ra cho Hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm về giá trị Tại đây

Tuần 35

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
3 Xử lý tình huống Máy trạm đăng nhập dữ liệu báo lỗi” Không tìm thấy máy chủ” Tại đây
4 Hướng dẫn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ Tại đây
5 Xuất kho nhưng phần mềm không lên giá vốn hoặc giá vốn sai Tại đây
6 Hướng dẫn lấy hóa đơn từ Meinvoice về SME hạch toán Tại đây

Tuần 34

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 [ HOT ] Làm thế nào để kê khai thuế có PL-101/2023/QH15 Tại đây
2 Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh trả lại hàng Tại đây
3 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
4 Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
 5 Cài thêm máy trạm (máy con) cho nhân viên Tại đây
6 Xử lý tình huống Máy trạm đăng nhập dữ liệu báo lỗi” Không tìm thấy máy chủ” Tại đây
7 Hướng dẫn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ Tại đây
8 Hướng dẫn nhập khẩu danh mục, số dư, chứng từ từ excel Tại đây

Tuần 33

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 [ HOT ] Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh trả lại hàng Tại đây
2 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
3 Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
4 Đăng nhập dữ liệu báo lỗi: ” Không mở được dữ liệu” Tại đây
5  Lấy lại mật khẩu đăng nhập dữ liệu Tại đây
 6 Hóa đơn không lên bảng kê bán ra Tại đây
7 Hóa đơn không lên bảng kê mua vào Tại đây
8 Hướng dẫn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ Tại đây
9 Tùy chỉnh mẫu báo cáo Tại đây
10  Lệch tờ khai thuế và sổ cái Tại đây
11 Khấu trừ thuế tự động lên không đúng số liệu Tại đây
12 Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh Tại đây

Tuần 32

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
3 Phát hành hóa đơn 8% cảnh báo không thuộc thời gian hiệu lực của NĐ43 Tại đây
4 Lập thông báo hóa đơn sai sót Tại đây
 5 Cài thêm máy trạm (máy con) cho nhân viên Tại đây
6 Hướng dẫn kết nối máy chủ máy trạm Tại đây
7 Xử lý tình huống Máy trạm đăng nhập dữ liệu báo lỗi” Không tìm thấy máy chủ” Tại đây
8 Đăng nhập dữ liệu báo lỗi: ” Không mở được dữ liệu” Tại đây
9  Lấy lại mật khẩu đăng nhập dữ liệu Tại đây

Tuần 31

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Xử lý hóa đơn sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ- CP Tại đây
2 Phát hành hóa đơn 8% cảnh báo không thuộc thời gian hiệu lực của NĐ43 Tại đây
3 Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
 4 Cài thêm máy trạm (máy con) cho nhân viên Tại đây
5 Đăng nhập dữ liệu báo lỗi: ” Không mở được dữ liệu” Tại đây
6  Lấy lại mật khẩu đăng nhập dữ liệu Tại đây

 

Tuần 30

STT

VẤN ĐỀ

LINK HƯỚNG DẪN

1 Hướng dẫn lấy hóa đơn từ Meinvoice về SME hạch toán Tại đây
2 Phát hành hóa đơn 8% cảnh báo không thuộc thời gian hiệu lực của NĐ43 Tại đây
3 Cài đặt phần mềm và kết nối dữ liệu Tại đây
 4 Xử lý tình huống Máy trạm đăng nhập dữ liệu báo lỗi” Không tìm thấy máy chủ” Tại đây
5 Đăng nhập dữ liệu báo lỗi: ” Không mở được dữ liệu” Tại đây
6 Hướng dẫn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ Tại đây
7 Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh Tại đây
Cập nhật 11 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan