1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Tôi muốn lấy lại mật khẩu đăng nhập khi quên mật khẩu thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp khi đăng nhập
 6. Tôi muốn lấy lại mật khẩu đăng nhập khi quên mật khẩu thì làm thế nào?

Tôi muốn lấy lại mật khẩu đăng nhập khi quên mật khẩu thì làm thế nào?

Xem phim hướng dẫn

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng lấy lại mật khẩu đăng nhập khi quên mật khẩu.

2. Hướng dẫn

Quên mật khẩu khi đã xác thực MISA ID - Làm việc online

Người dùng đặt lại mật khẩu mới theo 6 bước sau:

 • Bước 1: Trên màn hình đăng nhập, nhập Tên đăng nhập hoặc Email/ Số điện thoại rồi nhấn Quên mật khẩu.

 • Bước 2: Sau khi nhấn Quên mật khẩu phần mềm xuất hiện giao diện:

 • Phần mềm sẽ tự động lấy Số điện thoại hoặc Email khi đăng nhập trên dữ liệu.
 • Nhấn Lấy lại mật khẩu, chương trình sẽ gửi mã xác nhận vào Số điện thoại/Email ở trên.

Lưu ý:

   • Nhấn Thử cách khác nếu muốn thay đổi thông tin quên mật khẩu từ Email thành Số điện thoại và ngược lại
   • Nếu tên người dùng, số điện thoại, email không có trong danh sách quản lý người dùng thì chương trình sẽ báo “Người dùng không tồn tại” => Bạn kiểm tra lại Số điện thoại và Email hoặc người dùng cho đúng
   • Nếu người dùng chưa cập nhật tài khoản MISA ID, thì thưc hiện lấy lại mật khẩu theo hướng dẫn tại đây
 • Bước 3: Nhập Mã xác nhận nhận được. Nhấn Tiếp tục.

    Lưu ý:

  • Nếu không nhận được Mã xác nhận, kiểm tra mail trong mục Bulk mail, Spam mail hoặc Thư rác.
  • Nếu vẫn không nhận được thì nhấn gửi lại mã xác nhận.
  • Mã xác nhận chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút.
 • Bước 4: Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. Nhấn Đặt lại.

Lưu ý: Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm ký tự chữ hoa, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt. Ví dụ: 12345678@Abc

 • Bước 5: Chương trình hiển thị thông báo đặt lại mật khẩu thành công.

 • Bước 6: Đăng nhập lại dữ liệu bằng mật khẩu mới.

Quên mật khẩu khi đơn vị làm việc online nhưng chưa cập nhật tài khoản MISA ID; Hoặc đơn vị làm việc trong môi trường mất kết nối internet hoàn toàn

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 25 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan