9.10. Phân tích tài chính

  1. Tổng quan tài chính
  2. Doanh thu
  3. Chi phí
  4. Lãi, lỗ
  5. Công nợ
  6. Tồn kho

XEM CÔNG VIỆC HÀNG THÁNG/QUÝ, NĂM CỦA NGHIỆP VỤ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Cập nhật 2 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan