Tổng quan tài chính

Trên tab Tổng quan tài chính, có thể thực hiện các chức năng sau:

1. Xem tổng quan tình hình tài chính của Doanh nghiệp thông qua các biểu đồ, báo cáo như: Tình hình tài chính, lợi nhuận, phải thu, phải trả

  • Nhấn vào biểu tượng bánh răng

  • Chọn biểu đồ báo cáo muốn xem

  • Thiết lập tham số báo cáo như: Thời gian, chi nhánh…Nhấn Đồng ý.

2. Thiết kế màn hình xem báo cáo theo nhu cầu như:

  • Thêm báo cáo
  • Xóa báo cáo
  • Đổi vị trí báo cáo

Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan