1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?

Làm thế nào khi hóa đơn không lên trên Phụ lục Bảng kê bán ra?

1.Vấn đề

Khi lập tờ khai thuế, trên phụ lục Bảng kê bán ra kiểm tra phát hiện sót hóa đơn đầu ra đã hạch toán trên chứng từ

2.Cách khắc phục

Bạn tìm và mở hóa đơn đang không lên bảng kê lên và kiểm tra theo các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Chưa khai báo % thuế GTGT trên chứng từ (thường gặp khi không phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp trên phần mềm MISA SME.NET )

 • Bỏ ghi chứng từ/nhấn Sửa
 • Sang tab Thuế/Chọn % Thuế GTGT
 • Lập lại tờ khai thuế GTGT

Lưu ý: Nếu hàng hóa không chịu thuế thì chọn thuế suất là KCT. 

Nguyên nhân 2: Chọn nhầm nhóm HHDV mua vào trên chứng từ khai báo thuế đầu ra trên Chứng từ nghiệp vụ khác, Trả lại hàng mua...

 • Bỏ ghi chứng từ/nhấn Sửa
 • Tìm Cột “Nhóm HHDV mua vào”/nhấn delete để xóa nhóm hàng hóa HHDV mua vào
 • Lập lại tờ khai thuế GTGT

Nguyên nhân 3: Ngày hóa đơn nằm ngoài khoảng thời gian của kỳ tính thuế

 • Nếu hóa đơn bán hàng nằm ngoài khoảng thời gian kỳ tính thuế thì sẽ không lên được bảng kê. Trường hợp chứng từ bán hàng của kỳ trước nhưng kê khai thiếu thì phải kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT đầu ra.
 • Nếu hóa đơn là chứng từ hàng bán trả lại do khách hàng xuất trả lại từ tháng trước thì kê khai vào bảng kê mua vào, không đưa lên bảng kê bán ra.

Nguyên nhân 4: Hạch toán hóa đơn bán ra trên phân hệ Quỹ/Ngân hàng

 •  Xóa chứng từ cũ đi và hạch toán hóa đơn bán ra trên chứng từ bán hàng hoặc chứng từ nghiệp vụ khác để kê khai được thông tin hóa đơn GTGT bán ra.

Nguyên nhân 5: Hóa đơn không lên bảng kê là hóa đơn thay thế, điều chỉnh cho hóa đơn bị sai sót

Đối với các hóa đơn thay thế/điều chỉnh:

Trường hợp 1: ĐÃ NỘP tờ khai lần đầu, sau đó mới phát hiện hóa đơn có sai sót phải kê khai lại hóa đơn đó trên Tờ khai bổ sung của kỳ sai sót, không kê lên tờ khai hiện tại => Nếu bạn xem trên tờ khai hiện tại hóa đơn sẽ không lấy lên

Trường hợp 2: CHƯA NỘP tờ khai lần đầu, sau đó mới phát hiện hóa đơn có sai sót chọn 1 trong 2 cách

 • Cách 1: Kê khai đồng thời cả Hóa đơn sai sót và Hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên tờ khai lần đầu bằng cách nhấn chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh ngay trên tờ khai => Nếu không nhấn chọn hóa đơn thay thế/điều chỉnh thì phần mềm không lấy lên hóa đơn thay thế/điều chỉnh

 • Cách 2: Kê hóa đơn thay thế/điều chỉnh vào tờ khai bổ sung => Nếu bạn xem trên tờ khai hiện tại hóa đơn sẽ không lấy lên

Xem chi tiết thực hiện tại đây

 

Cập nhật 23 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA