Cập nhật Chứng thư số vào phần mềm sau khi gia hạn như thế nào?

1. Vấn đề

Sau khi đơn vị có Gia hạn hoặc Thay đổi Chứng thư số dùng để ký phát hành hóa đơn điện tử thì cần cập nhật thông tin trên phần mềm MISA để Hóa đơn phát hành lấy đúng theo thông tin mới

2. Cách thực hiện

Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập Tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu 01/ĐKTĐ- HĐĐT) gửi Cơ quan Thuế

  • Trên phần mềm MISA SME:
    • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử \ tab Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử
    • Nhấn mục Thay đổi hồ sơ hóa đơn điện tử ==> phần mềm sẽ chuyển hướng lên meInvoice web

  • Trên meInvoice Web: Bạn Lập Tờ khai thay đổi thông tin cho Chứng thư số và Theo dõi kết quả nộp tờ khai theo hướng dẫn ở Bước 2 và 3 của link Tại đây

Bước 2: Chọn Chứng thư số mới khi phát hành hóa đơn

Trên MISA SME, khi ký phát hành hóa đơn, bạn chọn lại Chứng thư số mới theo các bước sau:

  • Nhấn nút Phát hành HĐ sẽ hiển thị Chứng thư số cũ \ nhấn More choices

  • Chọn lại dòng Chứng thư số mới \ nhấn OK

  • Bạn nhập Mã PIN để phát hành hóa đơn.
Cập nhật 28 Tháng Tám, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan