Làm thế nào khi phát hành hóa đơn cảnh báo lỗi INVALIDTOKEN?

1. Biểu hiện

Chương trình hiển thị thông báo lỗi như sau:

2. Giải pháp

Thực hiện theo các bước sau:

  • Nhấn OK để đóng câu cảnh báo
  • Nhấn đóng chứng từ
  • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử
  • Chọn Hủy kết nối dịch vụ hóa đơn điện tử
  • Sau đó thực hiện kết nối lại dịch vụ hóa đơn điện tử bằng tài khoản doanh nghiệp

  • Thực hiện phát hành lại hóa đơn

 

Cập nhật 20 Tháng Ba, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan