1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Tôi muốn nộp mẫu hóa đơn cho Cơ quan Thuế do thay đổi ký hiệu khi chuyển năm tài chính thì làm thế nào?
  1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  6. Tôi muốn nộp mẫu hóa đơn cho Cơ quan Thuế do thay đổi ký hiệu khi chuyển năm tài chính thì làm thế nào?

Tôi muốn nộp mẫu hóa đơn cho Cơ quan Thuế do thay đổi ký hiệu khi chuyển năm tài chính thì làm thế nào?

Theo quy định TT78: Số hóa đơn bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm, kí hiệu hóa đơn thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

Do đó khi chuyển sang năm tài chính mới, ký hiệu hóa đơn sẽ thay đổi. Tuy nhiên, theo Nghị định 123, Cơ quan thuế không quản lý chi tiết mẫu hóa đơn, chứng từ, số lượng hóa đơn sử dụng theo từng đợt thông báo phát hành mà quản lý thông qua việc truyền nhận dữ liệu định dạng xml (Quyết định 1450/QĐ-TCT), nên đơn vị KHÔNG CẦN KÝ SỐ HÓA ĐƠN MẪU, KHÔNG CẦN NỘP MẪU lên Cơ quan Thuế.

Cập nhật 20 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan