1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Cuối năm tài chính, tôi có cần phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa không?
  1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  6. Cuối năm tài chính, tôi có cần phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa không?

Cuối năm tài chính, tôi có cần phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa không?

Thông tư 78/2021/TT-BTC mang lại nhiều thay đổi với việc sử dụng hoá đơn điện tử của người nộp thuế. Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hoá đơn điện tử theo thông tư 78, nghị định 123 thì KHÔNG CẦN LẬP báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn mẫu BC 26.

Chỉ bắt buộc doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp mua hóa đơn của cơ quan thuế theo Quyết định số 1421/QĐ-BTC về chế độ báo cáo tại Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Cập nhật 20 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan