1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để sửa mẫu chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng stimul?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để sửa mẫu chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng stimul?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Sửa mẫu
 6. Làm thế nào để sửa mẫu chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng stimul?

Làm thế nào để sửa mẫu chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng stimul?

1. Câu hỏi

Để thêm cột, sửa tên cột, thêm trường, sửa công thức cho cột trên các chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng Stimul thì phải làm như thế nào?

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Trước khi thực hiện, đơn vị vui lòng lưu lại mẫu đang sử dụng theo hướng dẫn

MỤC LỤC

 1. Sử dụng mẫu có sẵn của MISA
 2. Hướng dẫn cách sửa text, sửa công thức
 3. Hướng dẫn cách bổ sung thêm cột và thêm trường
 4. Hướng dẫn cách bớt cột vừa thêm trên chương trình 
 5. Hướng dẫn cách thêm hình nền và chỉnh sửa hình nền trên chứng từ
Cách 1: Sử dụng mẫu chứng từ có sẵn của MISA

Xem video hướng dẫn tại đây

Cách 2: Sửa mẫu phù hợp với đặc thù doanh nghiệp

Nếu thư viện mẫu chứng từ có sẵn của MISA không có mẫu nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, người dùng có thể bắt đầu sửa mẫu như sau:

Xem video hướng dẫn sửa mẫu 

Hướng dẫn cách sửa text, sửa công thức 

Ví dụ: Đơn vị muốn sửa cột Đơn giá  thành Đơn giá sau thuế thì thực hiện các bước sau

Vào phân hệ Bán hàng chọn chứng từ thực hiện in Phiếu xuất kho bán hàng\ Sửa mẫu.

 • Sửa tiêu đề trên chứng từ:

Xem video hướng dẫn

 • Sửa công thức:

Xem video hướng dẫn

Sau khi thực hiện sửa mẫu xong nhấn File\ Save lại mẫu.

Hướng dẫn cách bổ sung thêm cột và thêm trường

Trên Phiếu xuất kho bán hàng đơn vị muốn bổ sung thêm cột Tiền thuế trên Phiếu xuất kho bán hàng 

Xem video hướng dẫn

Sau khi thực hiện sửa mẫu xong nhấn File\ Save lại mẫu

Hướng dẫn cách bớt cột vừa thêm trên chương trình

Ví dụ: Để bỏ cột Thuế vừa thêm trên hóa đơn

Xem video hướng dẫn

Hướng dẫn cách thêm hình nền và chỉnh sửa hình nền trên chứng từ

Để thêm hình nền cho Hóa đơn GTGT (Mẫu tự in – 3 liên) đơn vị cần thực hiện thao tác sau:

– Trên hóa đơn in ra chọn chức năng Thêm hình nền, khi đó chương trình hiển thị như sau:

– Nhấn vào icon Chọn để chọn hình nền và thực hiện sửa kích thước hình nền


– Nhấn Cất, chương trình hiển thị hình nền trên chứng từ


Cập nhật 7 Tháng Ba, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan