Làm thế nào khi tính giá xuất kho không lên đơn giá vốn?

1. Vấn đề

Khi tính giá xuất kho phần mềm không lấy được số liệu tại cột Đơn giá vốn

2. Giải pháp

 • Đầu tiên, bạn kiểm tra Phương pháp tính giá xuất kho đang áp dụng trên dữ liệu kế toán:
  • Vào Tệp/ Thông tin dữ liệu kiểm tra phương pháp đơn vị đang dùng.

 • Sau đó, bạn kiểm tra theo hướng dẫn với Phương pháp tính giá xuất kho đang áp dụng sau đây:

I. Phương pháp BÌNH QUÂN CUỐI KỲ

Bước 1: Tính lại giá xuất kho

Tính lại giá xuất kho của mặt hàng đang không lấy lên giá vốn bằng cách:

 • Vào mục Nghiệp vụ / Kho / Tính giá xuất kho (xem hướng dẫn chi tiết Tại đây)

Lưu ý:

 • Đối với phương pháp Bình quân cuối kỳ, cần lựa chọn tính giá Theo kho hay Không theo kho.
  • Nếu tính giá Theo kho: thì giá của từng vật tư sẽ được tính bình quân trên từng kho.
  • Nếu tính giá không theo kho: thì giá của từng vật tư sẽ được tính bình quân trên tất cả các kho.
 • Đối với dữ liệu đa chi nhánh, giá của từng vật tư sẽ được tính chung cho tất cả các chi nhánh phụ thuộc.

Nếu tính xong kiểm tra vẫn không lên giá vốn thì chuyển qua Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra lại số lượng tồn kho

Kiểm tra lại xem mặt hàng đang không lên giá vốn đó là có xuất quá số lượng tồn kho không?

GIẢI PHÁP:
1. Vào Báo cáo/ Kho / Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

2. Chọn mặt hàng cần kiểm tra / chọn Kho đang xuất trên chứng từ / khoảng Thời gian tính giá.

 • Nếu như Mã hàng bị âm số lượng thì sẽ phần mềm không tính giá xuất kho được ==> cần kiểm tra lại các bút toán nhập kho xem có nhập bị thiếu không và bổ sung hàng hóa để kho không bị âm.
 • Nếu như mặt hàng không bị âm nhưng vẫn không lên được Đơn giá vốn ==> cần kiểm tra xem Mã hàng đó có quản lý theo nhiều đơn vị tính hay không bằng cách: Vào Danh mục/ Vật tư hàng hóa/ Vật tư hàng hóa mở mã hàng đó lên kiểm tra tab Đơn vị chuyển đổi xem có khai báo thêm đơn vị chuyển đổi không nhé (ví dụ như hình)

Nếu trường hợp có phát sinh đơn vị chuyển đổi thì chuyển qua kiểm tra tiếp theo Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra Đơn vị chuyển đổi

Kiểm tra phần đơn vị chuyển đổi, tỷ lệ và số lượng theo đơn vị chuyển đổi của Vật tư hàng hóa đã đúng theo tỷ lệ khai báo chưa?

GIẢI PHÁP: 

 • Bạn vào Báo cáo / Kho / Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
 • Tại bảng tham số báo cáo, chỉ tiêu Đơn vị tính chọn lại là Đơn vị chuyển đổi
1658975918187.png
 • Sau đó mở báo cáo lên chọn Mẫu nhiều đơn vị tính

Bạn kiểm tra tại mục Tồn, cột Số lượngSố lượng theo đơn vị tính chính xem có khớp nhau không, ở đây MISA có chụp hình ví dụ minh họa cột Số lượng hết nhưng cột Số lượng đơn vị tính chính bị âm số lượng 1 => vì vậy phần đơn vị chuyển đổi trên chứng từ bị sai phần tỷ lệ dẫn đến bị lỗi.

Ví dụ ở đây, MISA đưa ra mặt hàng này có đơn vị chính là Chai , đơn vị chuyển đổi là Bộ, tỷ lệ chuyển đổi là 1 Bộ = 2 chai => cột số lượng = Số lượng theo đơn vị tính chính *2 lần tuy nhiên như hình minh họa tại dòng số 2 tồn kho số lượng là 0,5 nhưng số lượng theo Đơn vị tính chính là 0 dẫn đến khi xuất kho tiếp phần đơn vị tính chính bị âm => vì vậy Tính giá xuất kho sẽ không lên đúng.

Bạn mở chứng từ tại dòng bị sai lên, sau đó vào Mẫu/ Chọn Mẫu nhiều đơn vị tính kiểm tra lại cột tỷ lệ chuyển đổi đúng chưa, nếu chưa đúng thì bạn nhấn Bỏ ghi/rồi nhấn Sửa chứng từ, chọn sang 1 mã hàng khác và chọn lại mã hàng đó, gõ lại số lượng, đơn giá và xem lại báo cáo, đồng thời kiểm tra tiếp các dòng khác xem có chênh lệch phần này nữa hay không thì bạn sửa lại cho đúng và Tính lại giá xuất kho

1658977672766.png

Trường hợp dữ liệu phát sinh quá nhiều, dò tay từng dòng mất nhiều thời gian, Anh/Chị có thể thêm 1 cột đặt tên TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI và thiết lập công thức = Số lượng tồn ĐVT chính / Số lượng tồn và kiểm tra xem tỷ lệ đúng với tỷ lệ khai báo chưa nhé
Hướng dẫn thêm cột và thiết lập công thức Anh/Chị tham khảo hướng dẫn tại đây

II. Phương pháp NHẬP TRƯỚC XUẤT TRƯỚC

Đối với phương pháp Nhập trước xuất trước, khi ghi sổ từng chứng từ xuất kho, chương trình luôn tự cập nhật giá xuất cho phiếu xuất đó. Tuy nhiên có một số trường hợp phần mềm không tính được giá xuất kho, bạn kiểm tra theo các bước sau:

Bước 1: 

Kiểm tra lại xem mặt hàng đang không lên giá vốn có xuất quá số lượng tồn kho không?

GIẢI PHÁP: Kiểm tra tương tự giống như Bước 2 của phương pháp tính giá xuất kho Bình quân cuối kỳ phía trên.

Bước 2: 

Nếu mặt hàng đó vẫn có tồn số lượng, giá trị đầy đủ nhưng tính giá vẫn không lên, bạn kiểm tra xem chứng từ xuất đó đang xuất từ phiếu nhập hoặc tồn kho nào trước đó bằng cách vào Báo cáo / Báo cáo đối chiếu / Đối chiếu tính hình xuất kho vật tư hàng hóa theo chứng từ nhập

 • Nếu hàng hóa đó được xuất từ chứng từ là OPN (Số dư ban đầu) thì bạn vào nghiệp vụ/ nhập số dư ban đầu/ Tab số dư VTHH chọn mã hàng đó kiểm tra xem phần số dư đó có điền đơn giá của VTHH chưa, nếu có số lượng, giá trị nhưng đơn giá đang để bằng 0 thì phần mềm không lấy được đơn giá xuất kho => Sửa lại số dư đầy đủ số lượng, đơn giá, thành tiền sau đó Tính lại giá xuất kho.
 • Nếu hàng hóa đó được xuất từ chứng từ chứng từ nhập kho trong kỳ thì Anh/Chị kiểm tra xem phiếu nhập đó có đầy đủ số lượng, đơn giá, thành tiền chưa, nếu chưa có phải bổ sung đầy đủ và Tính lại giá xuất kho.

Bước 3: 

Nếu kiểm tra cách trên vẫn chưa được, bạn thực hiện tính lại giá xuất kho, tính lại giá bắt đầu từ ngày bắt đầu dữ liệu
Ví dụ: dữ liệu bắt đầu 01/01/2023 thì tính giá xuất kho từ ngày 01/01/2023

III. Phương pháp TÍNH GIÁ XUẤT KHO ĐÍCH DANH

Đối với phương pháp Đích danh, khi ghi sổ từng chứng từ xuất kho, chương trình luôn tự cập nhật giá xuất cho phiếu xuất đó.

Nguyên nhân chủ yếu là do có thay đổi số liệu trên chứng từ nhập kho, như trường hợp đơn vị có sản xuất và tính giá thành, giá nhập kho thành phẩm được cập nhật sau:

Nếu tính lại giá xuất kho vẫn không được, bạn thực hiện mở lại chứng từ xuất, tại mã hàng đang không lên giá vốn nhấn phím F8 để chọn lại chứng từ nhập kho cần xuất và kiểm tra lại giá trị trên chứng từ nhập đó có đầy đủ và chính xác chưa nhé.

IV. Phương pháp BÌNH QUÂN TỨC THỜI

Đối với phương pháp Bình quân tức thời, khi ghi sổ từng chứng từ xuất kho, chương trình luôn cập nhật giá xuất cho phiếu xuất đó.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, có thể phát sinh sửa hoặc chèn thêm chứng từ nên bạn tính lại giá xuất kho lại để cập nhật lại số liệu mới nhất và đúng đắn nhất nhé.

Cập nhật 10 Tháng Tám, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan