1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
  6. Làm thế nào khi cất chứng từ cảnh báo số lượng vật tư vượt quá số lượng theo lệnh sản xuất?

Làm thế nào khi cất chứng từ cảnh báo số lượng vật tư vượt quá số lượng theo lệnh sản xuất?

1. Biểu hiện

2. Nguyên nhân

Do số lượng xuất kho NVL hoặc thành phẩm nhập kho đang lớn hơn số lượng khai báo trên lệnh sản xuất.

3. Giải pháp

Kiểm tra lại số lượng trên lệnh sản xuất đã khớp với thực tế hay chưa:

  • Nếu thực tế xuất đúng với lệnh sản xuất, thực hiện nhấn No để sửa lại số lượng xuất kho NVL hoặc thành phẩm nhập kho cho khớp với số lượng lệnh sản xuất đã khai báo
  • Nếu thực tế đơn vị xuất nhiều hơn so với lệnh sản xuất nhấn Yes để cất chứng từ, bỏ qua câu cảnh báo

 

 

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan