Kho

 1. Lập chứng từ
  1.1. Làm thế nào khi ghi sổ phiếu xuất kho phần mềm báo xuất quá số lượng tồn?
  1.2. Tôi muốn nhập tự nhập tay đơn giá trên phiếu xuất kho thì phải làm thế nào?
  1.3. Khi ghi sổ chứng từ phần mềm báo “Bạn đang sử dụng PP tính giá xuất kho đích danh nên khi xuất kho cần chọn xuất từ chứng từ nhập” thì làm thế nào?
  1.4. Làm thế nào để bỏ ghi chứng từ nhập kho hoặc xóa số dư đầu kỳ đã phát sinh phiếu xuất kho liên quan (PP đích danh)
  1.5. Làm thế nào để ghép được dòng thành phẩm trên PNK tương ứng với dòng thành phẩm trên LSX khi nhập khẩu hàng loạt PNK thành phẩm sản xuất?

 2. Quản lý VTHH theo nhu cầu
  2.1. Tôi muốn quản lý VTHH theo nhiều đơn vị tính thì làm thế nào?
  2.2. Làm thế nào để quản lý VTHH theo kích thước?
  2.3. Làm thế nào để theo dõi hàng nhận giữ hộ, gia công, ký gửi?
  2.4. Làm thế nào để quản lý VTHH theo nhóm VTHH?
  2.5. Làm thế nào để quản lý mặt hàng theo mã quy cách?
  2.6. Tôi không muốn cho nhân viên nhìn thấy giá vốn mà chỉ nhìn thấy số lượng tồn thì làm thế nào?
  2.7. Tôi muốn thay đổi phương pháp tính giá xuất kho thì phải làm thế nào?
  2.8. 
  Tôi muốn biết dữ liệu đang tính giá xuất kho theo phương pháp nào thì làm thế nào?

 3. Báo cáo
  3.1. Làm thế nào khi số dư trên sổ chi tiết vật tư hàng hóa bị âm?
  3.2. Tôi đã lập phiếu xuất kho cho lệnh sản xuất, nhưng trên giao diện lệnh sản xuất không thấy đã tích vào ô Đã lập đủ PX thì làm thế nào?
  3.3. Làm thế nào khi số dư trên báo cáo tổng hợp tồn kho bị lệch với số dư tài khoản kho trên sổ cái?
  3.4. Làm thế nào để xem được các mặt hàng nhập kho, xuất kho từ những hóa đơn nào?
  3.5. Tôi muốn biết đơn giá xuất kho được tính như thế nào?
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan