1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
  6. Làm thế nào khi cất chứng từ kiểm kê kho phần mềm cảnh báo: Không thể điều chỉnh vừa tăng vừa giảm cho một vật tư trong kho?

Làm thế nào khi cất chứng từ kiểm kê kho phần mềm cảnh báo: Không thể điều chỉnh vừa tăng vừa giảm cho một vật tư trong kho?

1. Biểu hiện

2. Nguyên nhân

Trên chứng từ kiểm kê kho, cùng 1 mã hàng nhưng thực hiện điều chỉnh tăng số lượng, giảm giá trị hoặc ngược lại.

3. Giải pháp

Kiểm tra lại số liệu nhập trên chứng từ đã chính xác chưa:

  1. Nếu nhập sai, sửa lại số liệu tại dòng cảnh báo đỏ trên chứng từ
  2. Nếu thực tế đang điều chỉnh tăng số lượng, giảm giá trị hoặc ngược lại trên cùng 1 mã hàng hóa, bạn cần tách thành 2 chứng từ kiểm kê số lượng và kiểm kê giá trị riêng, không thực hiện chung trên 1 chứng từ kiểm kê.
Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan