1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Kho
  6. Lỗi cất chứng từ không thành công khi bỏ trống số chứng từ chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng bán gửi đại lý

Lỗi cất chứng từ không thành công khi bỏ trống số chứng từ chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng bán gửi đại lý

1. Biểu hiện

Khi lập chứng từ chuyển kho kiêm vận chuyển nội bộ, chuyển kho hàng bán gửi đại lý cảnh báo Ghi sổ không thành công, số chứng từ không được bỏ trống

2. Nguyên nhân

Đối với các đơn vị thực hiện Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu XK hàng bán gửi đại lý như hóa đơn, số chứng từ phần mềm đang mặc định là số phiếu xuất kho, do chưa thực hiện phát hành nên số chứng từ chưa được cập nhật.

3. Giải pháp

Thực hiện theo các bước sau:

 

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan