1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  4. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
  5. Tôi đã thực hiện kết nối Dịch vụ hóa đơn đầu vào nhưng đồng bộ về phần mềm không đủ hóa đơn thì xử lý thế nào?

Tôi đã thực hiện kết nối Dịch vụ hóa đơn đầu vào nhưng đồng bộ về phần mềm không đủ hóa đơn thì xử lý thế nào?

1. Biểu hiện

Thực hiện đồng bộ hóa đơn đầu vào từ hệ thống meinvoice.vn về phần mềm kế toán nhưng không lấy hết thông tin hóa đơn.

2. Nguyên tắc đồng bộ hóa đơn

Sau khi thực hiện kết nối dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào, chương trình sẽ tự đồng bộ hóa đơn từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn đầu vào vào phần mềm. Trường hợp hóa đơn đồng bộ về phần mềm không đầy đủ có nghĩa trên MISA meInvoice chưa lấy đầy đủ hóa đơn, cần kiểm tra lại trên web MISA meInvoice sau đó thực hiện đồng bộ về phần mềm kế toán.

3. Nguyên nhân (kiểm tra trên MISA meInvoice)

Trường hợp đồng bộ hóa đơn bằng cách: kết nối phần mềm với CQT

Nguyên nhân 1: Mất kết nối với hệ thống tra cứu hóa đơn của CQT

Giải pháp: Thực hiện kết nối lại phần mềm với hệ thống tra cứu hóa đơn của CQT theo các bước sau:

1. Vào mục Kết nối cơ quan thuế, nhấn Kết nối ngay.

2. Kết nối hệ thống tra cứu hóa đơn của CQT bằng tài khoản đăng nhập trang hoadondientu.gdt.gov.vn

3. Sau khi kết nối hệ thống CQT thành công, chương trình hiển thị nút Đồng bộ ngay.

Lưu ý: Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn tại đây.

Nguyên nhân 2: Chưa thiết lập lấy về hóa đơn gửi dữ liệu đến CQT theo bảng tổng hợp

Ví dụ: hóa đơn bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán, điện, nước sạch)

Giải pháp: Kiểm tra đã thiết lập lấy về hóa đơn gửi dữ liệu đến CQT theo bảng tổng hợp hay chưa. Nếu chưa, thì thực hiện thiết lập. Xem chi tiết tại đây.

Nguyên nhân 3: Hóa đơn đã được lấy về nhưng bị điều chuyển sang chi nhánh, phòng ban khác

Giải pháp: Kiểm tra lại hóa đơn của các chi nhánh phòng ban sau đó điều chuyển hóa đơn về đúng chi nhánh phòng ban. Xem chi tiết tại đây.

Nguyên nhân 4: Chưa thiết lập lấy đủ các loại hóa đơn về

Giải pháp: Kiểm tra đang thiết lập lấy về những loại hóa đơn nào, nếu chưa đầy đủ thì thiết lập bổ sung loại hóa đơn cần lấy về. Xem chi tiết tại đây.

Nguyên nhân 5 : Thiết lập không lấy về hóa đơn của nhà cung cấp

Giải pháp: Kiểm tra đang thiết lập không lấy về hóa đơn của nhà cung cấp nào, nếu hóa đơn không tìm thấy thuộc nhà cung cấp đang thiết lập thì bỏ thiết lập không lấy về hóa đơn của nhà cung cấp đó. Xem chi tiết tại đây.

Trường hợp đồng bộ hóa đơn bằng cách: Gửi email hóa đơn đầu vào vào chương trình

  1. Nguyên nhân 1: Trên email gửi không có file .xml
  2. Nguyên nhân 2: Trên email gửi có mã tra cứu, PM truy xuất mã tra cứu nhưng trên hệ thống trang tra cứu của kh ko có file .xml
  3. Nguyên nhân 3: Trên email gửi hóa đơn không có mã tra cứu, chỉ có đường dẫn nhấn vào đây để lấy hóa đơn, PM chưa hỗ trợ được trường hợp này

=> Đối với 3 nguyên nhân này, chủ yếu do email dùng để đồng bộ không có file .xml của hóa đơn.

Giải pháp (áp dụng cho 3 nguyên nhân): Tra cứu lại hóa đơn, tải file .xml hoặc nhờ bên nhà cung cấp gửi lại file .xml của hóa đơn sau đó thực hiện tải lên phần mềm theo hướng dẫn tại đây

Sau khi thực hiện kiểm tra xong, hóa đơn đã hiển thị đầy đủ trên meInvoice.vn thực hiện đồng bộ lại trên phần mềm

Cập nhật 21 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan