Hạch toán thuế chống bán phá giá trên MISA SME

Xem phim giới thiệu

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R22, chương trình cho phép hạch toán thuế suất, giá trị tiền thuế chống bán phá giá khi hạch toán chứng từ mua hàng nhập khẩu.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Trước khi nhập liệu chứng từ, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu để thiết lập hiển thị các cột: % thuế CBPG, Tiền thuế CBPG, TK thuế CBPG.

Cập nhật 4 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan