Làm thế nào khi trả tiền nhà cung cấp thì chứng từ công nợ không có số liệu?

1. Thực trạng

Khi vào Mua hàng\Quy trình\Trả tiền theo hóa đơn, Tiền mặt\Chi tiền\Trả tiền nhà cung cấp hoặc Tiền gửi\Chi tiền\Trả tiền nhà cung cấp thì chứng từ công nợ không có số liệu

2. Giải pháp

Trường hợp vào trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn thấy chứng từ công nợ không có số liệu thường do một số nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do đã có phát sinh chứng từ trả tiền, trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua cho chứng từ công nợ

Giải pháp:

Khi vào trả tiền nhà cung cấp, phần mềm chỉ hiển thị những chứng từ công nợ chưa thanh toán.
Để kiểm tra chứng từ công nợ đã được thanh toán với chứng từ nào, bạn thực hiện như sau:

  • Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu\Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán

  • Sau đó đối chiếu cột chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán tương ứng

Lưu ý chứng từ công nợ đã được thanh toán nhưng sau đó muốn sửa lại:

Cách 1: Nhấn số chứng từ thanh toán (chứng từ trả tiền, trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua) và kiểm tra lại:

  • Nếu chứng từ thanh toán là chứng từ trả tiền nhà cung cấp chưa đúng thì xóa đi sau đó thực hiện trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn.
  • Nếu chứng từ thanh toán là chứng từ giảm giá hàng mua hoặc trả lại hàng mua thì khi vào trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn thì sẽ không lên chứng từ công nợ.

Cách 2: Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng cách vào Tiền mặt\Chi tiền hoặc Tiền gửi\Uỷ nhiệm chi rồi sau đó Đối trừ chứng từ thì Bỏ đối trừ theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 2: Do chọn sai loại tiền khi lập chứng từ trả tiền nhà cung cấp

Trên chứng từ mua hàng chọn loại tiền ” USD” thì khi trả tiền công nợ theo hóa đơn thì chọn loại tiền tương ứng là ” USD

Giải pháp:

==> Chứng từ công nợ và chứng từ trả tiền nhà cung cấp phải cùng 1 Loại tiền

Nguyên nhân 3: Trên chứng từ công nợ không chọn nhân viên mua hàng nhưng vào trả tiền chọn nhân viên mua hàng

Giải pháp:

Khi lập chứng từ công nợ không chọn nhân viên mua hàng thì vào trả tiền nhà cung cấp bỏ trống tab nhân viên mua hàng.

Nguyên nhân 4: Trên chứng từ công nợ và trả tiền nhà cung cấp chọn khác nhà cung cấp

Giải pháp: 

Chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán phải chọn cùng 1 đối tượng nhà cung cấp

Cập nhật 14 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan