Tôi nhận được hóa đơn đầu vào trực tiếp hạch toán trên phần mềm thế nào?

1. Biểu hiện

Hướng dẫn người dùng lập các loại chứng từ từ hóa đơn đầu vào trực tiếp (hóa đơn bán hàng) trên phần mềm kế toán

2. Giải pháp

  • Vào phân hệ Mua hàng\Chứng từ mua hàng\Thêm
  • Khai báo thông tin trên chứng từ và hạch toán
  • Tại tab Thuế, để trống % Thuế suất, cột Nhóm vật tư hàng hóa chọn nhóm 4

 

 

Cập nhật 14 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan