Mua hàng

 1. Lập chứng từ
  1.1. Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?
  1.2. Tôi mua hàng nhập khẩu kỳ này, kỳ sau mới nộp thuế GTGT và kê khai thì làm thế nào?
  1.3. Tôi đã tách riêng dữ liệu theo từng năm hạch toán, hàng về từ năm trước nhưng năm nay mới nhận được hóa đơn thì làm thế nào?
  1.4. Tôi muốn hạch toán mua hàng xuất bán ngay thì làm thế nào?
  1.5. Tôi muốn hạch toán thuế chống bán phá giá với hàng nhập khẩu thì làm thế nào?
  1.6. Làm thế nào để chọn được loại tiền ngoại tệ trên chứng từ mua hàng nhập khẩu?
  1.7. Làm thế nào hạch toán các khoản chi phí vừa là thu hộ, vừa là chi hộ phát sinh khi mua hàng?
 2. Báo cáo công nợ phải trả
  2.1. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?
  2.2. Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?
  2.3. Làm thế nào khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo ngoại tệ, số dư nguyên tệ =0 nhưng số dư quy đổi vẫn còn?
  2.4. Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?
  2.5. Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388,3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?
  2.6. Làm thế nào để theo dõi công nợ phải trả trước hạn, quá hạn?
  2.7. Làm thế nào để xem báo cáo công nợ phải trả theo ngoại tệ?
  2.8. Tôi muốn theo dõi tình hình mua hàng theo Nhóm nhà cung cấp (khách lẻ, khách sỉ, đại lý…) thì làm thế nào?
Cập nhật 6 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan