1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi mua hàng nhập khẩu kỳ này, kỳ sau mới nộp thuế GTGT và kê khai thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi mua hàng nhập khẩu kỳ này, kỳ sau mới nộp thuế GTGT và kê khai thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Tôi mua hàng nhập khẩu kỳ này, kỳ sau mới nộp thuế GTGT và kê khai thì làm thế nào?

Tôi mua hàng nhập khẩu kỳ này, kỳ sau mới nộp thuế GTGT và kê khai thì làm thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn cách hạch toán và kê khai thuế trong trường hợp mua hàng nhập khẩu kỳ này nhưng sang kỳ sau mới nộp thuế và kê khai.

2. Hướng dẫn

1. Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu (nhập kho hoặc không qua kho), định khoản bút toán thuế GTGT hàng nhập khẩu: Nợ TK1388/ Có TK33312

2. Sang kỳ sau, thực hiện nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu:

3. Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Lưu ý: Sau khi thực hiện bước 2 (nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu) thì hóa đơn đã lập ở bước 1 mới được kê lên tờ khai thuế.

Cập nhật 11 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan