Nộp thuế hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 33312             Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Có TK 112        Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào số thuế GTGT phải nộp do cơ quan hải quan xác định, nhân viên chịu trách nhiệm mua hàng nhập khẩu yêu cầu chuyển khoản để nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

2. Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan thuế, đồng thời lập giấy báo Nợ.

4. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ kê khai hoá đơn nhập khẩu lên bảng kê thuế GTGT mua vào, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

3. Các bước thực hiện

Nghiệp vụ “Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng” chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ mua hàng nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau::

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Nộp thuế (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Nộp thuế).

2. Khai báo các thông tin nộp thuế:

  • Tại mục Loại thuế: chọn Thuế hàng nhập khẩu.
  • Khai báo ngày thực hiện nộp thuế. Chương trình sẽ lấy lên danh sách các chứng từ mua hàng nhập khẩu còn số thuế phải nộp tính đến ngày nộp thuế.
  • Tích chọn loại thuế muốn nộp theo từng lần nhập khẩu
  • Tích chọn chứng từ mua hàng nhập khẩu cần nộp thuế

Lưu ý: Nếu tích chọn Không lấy thuế GTGT hàng nhập khẩu có tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng là 133, chương trình sẽ không lấy lên số thuế GTGT có hạch toán tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng là 133 trên chứng từ mua hàng nhập khẩu

3. Nhấn Nộp thuế => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Chi tiền gửi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu.

4. Kiểm tra chứng từ, sau đó nhấn Cất.

5. Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng. Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.

 

Cập nhật 13 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan