1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để chọn được loại tiền ngoại tệ trên chứng từ mua hàng nhập khẩu?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để chọn được loại tiền ngoại tệ trên chứng từ mua hàng nhập khẩu?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Làm thế nào để chọn được loại tiền ngoại tệ trên chứng từ mua hàng nhập khẩu?

Làm thế nào để chọn được loại tiền ngoại tệ trên chứng từ mua hàng nhập khẩu?

Hướng dẫn

Để hạch toán được ngoại tệ thực hiện như sau:

 1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tại mục Tiền tệ \ tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ. Nhấn Đồng ý.

2. Trên chứng từ mua hàng, chọn Loại tiềnTỷ giá.

Lưu ý: Để chọn được các loại ngoại tệ khác USD cần thực hiện như sau:

 1.  Vào Danh mục \ Khác \ Loại tiền.
 2. Chọn Loại tiền muốn muốn sử dụng \ nhấn Sửa \ Bỏ tích Ngừng sử dụng \ Nhấn Cất.

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan