1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Làm thế nào khi Tổng số còn phải thu (phải trả) trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu(phải trả) lên không khớp báo cáo Phân tích công nợ phải thu (phải trả) theo tuổi nợ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào khi Tổng số còn phải thu (phải trả) trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu(phải trả) lên không khớp báo cáo Phân tích công nợ phải thu (phải trả) theo tuổi nợ?

Làm thế nào khi Tổng số còn phải thu (phải trả) trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu(phải trả) lên không khớp báo cáo Phân tích công nợ phải thu (phải trả) theo tuổi nợ?

1. Biểu hiện

Tổng số phải thu trên Tổng hợp công nợ phải thu (phải trả) không bằng Tổng số Nợ trước hạn + Tổng số Nợ quá hạn trên báo cáo Phân tích công nợ phải thu (phải trả) theo tuổi nợ

2. Giải pháp

Bước 1: Chọn lại loại tiền trên báo cáo

 • Trên báo cáo Phân tích công nợ phải thu (phải trả) theo tuổi nợ phần mềm mặc định lấy số liệu phát sinh của tất cả các loại tiền, lấy số đã quy đổi.
 • Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu (phải trả) khi xem báo cáo, phần tham số báo cáo sẽ phải chọn loại tiền tương ứng khi xem báo cáo.

=> Nếu đơn vị phát sinh USD, VNĐ nhưng trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu (phải trả) chỉ chọn 1 loại tiền phát sinh trên báo cáo Ví dụ: chỉ chọn VNĐ thì 2 báo cáo sẽ lệch nhau

Giải pháp: 

Khi đối chiếu số liệu giữa 2 báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu (phải trả) và Phân tích công nợ phải thu (phải trả) thì trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu (phải trả) bạn cần chọn loại tiền Tổng hợp (TH) để số liệu báo cáo lên 1 cách chính xác và đầy đủ nhất.

Nếu vẫn chưa khớp chuyển qua bước 2

 

Bước 2: Kiểm tra lại số dư ban đầu

Báo cáo Phân tích công nợ phải thu (phải trả) theo tuổi nợ lấy số liệu chi tiết theo từng hóa đơn, nếu trên Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư công nợ Khách hàng hoặc Nhà cung cấp phần số dư chi tiết từng đối tượng đang sai số liệu thì sẽ không khớp nhau

Giải pháp:

 • Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư công nợ Khách hàng hoặc Nhà cung cấp
 • Chọn đối tượng đang lên sai số dư\mở chi tiết số dư
 • Chọn Nhập chi tiết công nợ
 • Tại tab Chi tiết theo hóa đơn, kiểm tra số dư tại cột Số còn phải thu hoặc Số còn phải trả kiểm tra lại số dư của từng hóa đơn. Nếu thấy sai cần sửa lại

Nếu vẫn chưa khớp chuyển qua bước 3

 

Bước 3: Kiểm tra đối trừ chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán

Thực hiện đối trừ toàn bộ chứng từ công nợ và thanh toán đã phát sinh. sau đó xem lại báo cáo.

Cập nhật 15 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan