1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?

Làm thế nào khi giá trị nhập kho trên chứng từ mua hàng lại cộng thêm tiền thuế?

1. Biểu hiện

Trên chứng từ mua hàng, Giá trị nhập kho = Tổng tiền hàng + Tiền thuế GTGT

2. Nguyên nhân

 • Đối với Hóa đơn mua hàng trong nước: Do đang để trống tài khoản thuế giá trị gia tăng.
 • Đối với Hóa đơn mua hàng nhập khẩu: Do đang để trống tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng.

3. Cách xử lý

Sửa lại chứng từ mua hàng để bổ sung thêm thông tin tài khoản thuế GTGT (với hóa đơn mua hàng trong nước) và tài khoản đối ứng thuế GTGT (với hóa đơn mua hàng nhập khẩu)

   • Hóa đơn mua hàng trong nước:

   • Hóa đơn mua hàng nhập khẩu:

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan