Khác

1. Làm thế nào để lưu trữ, tra cứu tài liệu ngay trên phần mềm?
2. Làm thế nào để quản lý các nhiệm vụ, lịch hẹn ngay trên phần mềm?
3. Làm thế nào để ký điện tử lên tài liệu nội bộ như chứng từ, báo cáo, bảng kê…?
4. Tôi muốn tìm nhanh một số tài liệu được lưu trữ trên phần mềm thì làm thế nào?
5. Làm thế nào để ẩn/hiện các tab trên các phân hệ?

Cập nhật 12 Tháng Tư, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan