1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để Ẩn/Hiện các tab trên các phân hệ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để Ẩn/Hiện các tab trên các phân hệ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Sửa mẫu
 6. Làm thế nào để Ẩn/Hiện các tab trên các phân hệ?

Làm thế nào để Ẩn/Hiện các tab trên các phân hệ?

Kế toán có thể lựa chọn việc Ẩn/Hiện các tab trên các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý phát hành hoá đơn, Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Tổng hợp, Hợp đồng, Thủ kho, Thủ quỹ.

Ví dụ trên phân hệ Quỹ:

 

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan